Valmennuksen lähtökohdat

Hyvinvointivalmennuksessa tavoitteena on auttaa osallistujaa tarkastelemaan hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti, etsimään oleelliset muutoskohteet, motivoitumaan muutosten tekemiseen sekä tekemään henkilökohtaisia muutoksia.

Hyvinvoinnin digivalmentajan Digivalkun avulla nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat toteuttaa erilaisia ja eri pituisia nuorten tarpeisiin sopivia valmennuksia heidän hyvinvointinsa tukemiseksi. Valmennus voidaan toteuttaa oppilaitoksissa ja nuorten ryhmissä sekä ryhmämuotoisesti että yksilöllisesti. Hyvinvoinnin digivalmentaja sisältää tietoa ja harjoituksia nuorten elämäntapoihin, itsetuntemukseen, sosiaalisuuteen, mielen hyvinvointiin ja muutoksen tekemiseen liittyen. Valmennuksessa voidaan hyödyntää digitaalisia seurantavälineitä, kuten hyvinvointirannekkeita sekä hyvinvointia tukevia älypuhelimeen ladattavia sovelluksia. Valmennus voidaan toteuttaa verkkototeutuksena, kontaktitapaamisina tai näiden yhdistelmänä.

Hyvinvointivalmennus sisältää 3 osiota: orientaatio, hyvinvointitreenit ja ylläpito (kuvio 1). Valmennus voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti sisältäen kaikki aiheet noin 3-4 kuukauden aktiivisena prosessina tai halutessa lyhyempänä, jolloin hyvinvointitreeneihin voidaan valita haluttu määrä treenejä. Ylläpitovaiheessa tarkastellaan osallistujan tekemiä muutoksia, tehdään jatkosuunnitelmia ja tuetaan osallistujien saavuttamien tulosten ylläpitämistä noin 1-2 kuukauden päästä toteutettavan seurannan avulla.

Hyvinvointitreenejä voidaan hyödyntää myös yksittäisinä tapaamisina esimerkiksi nuoren ohjauksessa terveydenhoitajan, koulukuraattorin tai koulupsykologin kanssa työskenneltäessä. Pidempään valmennuskokonaisuuteen voi sisällyttää sekä yksilöllistä että ryhmässä työskentelyä.

Valmennuksen materiaalit löytyvät Hyvinvointitreenit-osiosta. Valmennus voidaan toteuttaa verkkototeutuksena, kontaktitapaamisina tai niiden yhdistelminä. Oleellista on sisällyttää valmennukseen osallistujan arjessaan toteuttamia kotitreenejä, jolloin hän harjoittelee ja vie käytäntöön hyvinvointitreeneissä havaitsemiaan ja oppimiaan asioita.

Kuvio 1. Hyvinvointivalmennuksen prosessi