Oppimisalustan valinta

Hyvinvointivalmennuksen toteuttamiseen verkossa on valittava digitaaliset välineet verkkototeutukseen. Mikäli osallistujilla on esimerkiksi oppilaitoksen kautta käytössään oppimisalusta, kannattaa sitä hyödyntää valmennuksen verkkomateriaalin esittämiseen ja valmennuskeskustelujen käymiseen. Valmennuksen verkkotehtäviä voi kopioida omalle oppimisalustalle ja niitä saa muokata (huomioiden alkuperäiset lähteet). Verkkototeutukseen on myös monia muita mahdollisuuksia kuin oppimisalusta.

Oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa saattaa olla käytössä esimerkiksi Moodle-ympäristö, Optima, Office365 tai It’s learning. Organisaatioissa, joissa oppimisalusta on valmiiksi käytössä, tunnusten luominen ja kirjautuminen voidaan tehdä organisaation käytänteiden mukaisesti. Oppimisympäristöihin valmennusmateriaalin voi lisätä uutena työtilana/kurssina ja osallistujille voi antaa materiaaliin oikeudet. Oppimisympäristöissä voi ottaa käyttöön palautuslaatikoita sekä keskustelualueita, joilla verkkovalmennuksen toteuttamista voidaan rikastuttaa.

eBoss-hankkeen valmennusryhmissä käytettiin Eliademy-oppimisalustaa. Eliademyyn kirjautuminen onnistuu omalla sähköpostiosoitteella riippumatta oman sähköpostipalvelun tuottajasta, ja kirjautua voi myös Google-tilillä, Microsoft-tilillä, LinkedIn:llä tai Facebookilla. Näiden erilaisten kirjautumismahdollisuuksien vuoksi osallistujien liittäminen verkkovalmennukseen on sujuvaa, eikä tunnusten luomiseen tarvitse pidempiä prosesseja. Eliademy-ympäristössä onnistuu materiaalin rakentaminen sisältökappaleisiin, videoiden upottaminen, linkkien ja kuvien lisääminen, sekä yhteisöllinen keskustelu ja yksilölliset palautustehtävät valmentajalle. Eliademyyn voi myös upottaa useita sosiaalisen median palveluita. eBoss-valmennuksissa käytössä oli mm. Padlet-kirjoitusalustat sekä AnswerGardenin sanapilvet.

Hyvinvointitreenejä voi antaa osallistujille tehtäväksi Hyvinvoinnin digivalmentaja -verkkosivuilta sellaisenaan ja tehtäviin vastaaminen voidaan ohjeistaa tekemään myös muille verkkoalustoille kuin varsinaisiin oppimisympäristöihin. Oppimisalustojen valinta riippuu muun muassa siitä, onko hyvinvointivalmennus tarkoitus toteuttaa ryhmänä vai yksilöllisesti. Ryhmässä voidaan oppimisympäristön lisäksi toimia eri tehtävätyypeissä esimerkiksi erilaisilla sosiaalisen median alustoilla, kuten Padlet, Tricider ja sanapilvet. Itsenäisiin tehtäviin voi tuottaa vastauksia vaikkapa omaan vihkoon tai sähköiseen päiväkirjaan, kuten Issuu-verkkolehteen, Evernoteen tai henkilökohtaiseen Padlet-seinään blogityyppisesti. Ohjausta ja ryhmäkeskustelua voi tehdä erilaisilla sovelluksilla (WhatsApp, Facebook) sekä videopuheluina (esim. Skype, WhatsApp, Skype for business, Zoom, appear.in) tai vaikkapa Today’s meet-chatissa.