Verkoston kokoamisesta arjen työprosesseihin

Verkostojen rakentaminen on suunnitelmallista yhteistyön rakentamista. Usean toimijan verkostoyhteistyö on haastellisempaa kuin kahdenvälinen toiminta. Verkoston toiminta kannattaa suunnitella huolellisesti alusta alkaen. Yhteinen verkoston toiminnan suunnittelu ja suunnitelmien mukainen toiminta kasvattavat luottamusta ja luovat toimijoille verkosto-osaamista, jota ei voi muuten saavuttaa.

Verkoston toiminta edellyttää tahdon, asenteen ja sitoutumisen lisäksi

  • aikaa ja yhteistä tavoitteenasettelua,
  • keskinäistä luottamusta synnyttäviä toimia,
  • toiminnan organisoitumista, koordinointia ja johtamista,
  • foorumeita toiminnalle,
  • taloudellisia resursseja,
  • voimavarojen ja osaamisen yhdistämistä yhteistyöksi,
  • verkostotyön huomioimista toimijoiden työnkuvissa,
  • yhteistä tiedonmuodosta ja onnistunutta viestintää,
  • erilaisia sopimuksia ja toiminnan arviointikäytäneitä sekä
  • johdon tukea toiminnalle.
 Erilaisten työkalujen ja menetelmien avulla voidaan tukea verkoston rakentumista ja arjen työprosesseja.

Lue myös: