3.1 Tilläggsmaterial

Länktips

Handbok om integrationslag

Näthandboken om integrationslagen ger dem som arbetar med integration och aktörer som främjar integration aktuell och samlad information om tillämpningen av integrationslagen. Handboken bygger på lagen om främjande av integration. Den förklarar lagparagraferna och ger praktiska exempel på hur de ska tillämpas.

http://kotouttaminen.fi/sv/handbok-om-integrationslag

Frågor och svar: flyktingar och asylsökande

Konkreta frågeställningar som gäller rättigheter och skyldigheter samt olika scenarion (asylansökan, arbete, spårning, åldersbestämning m.m.) gällande flyktingar och asylsökande.

http://www.migri.fi/vara_tjanster/fragor_och_svar/flyktingar_och_asylsokande

Migrationsverkets broschyrer

Användbara infobroschyrer kring bl.a. medborgarskap och asylförfarande

http://www.migri.fi/information_om_verket/publikationer/broschyrer

Migrationsverkets processer

Processerna kring uppehållstillstånd, medborgarskap och asyl.

http://www.migri.fi/information_om_verket/publikationer/processer_i_korthet

Migrationsverkets tjänster

En presentation av de tjänster migrationsverket erbjuder, för lättare navigering på nätsidorna.

http://www.migri.fi/vara_tjanster

Integration hemsida

Arbets- och näringsministeriets nätsida med användbar information kring integration.

http://kotouttaminen.fi/sv/framsida

Hjälpmedel för det praktiska arbetet

Länkar, blanketter m.m. som stöd för det praktiska migrationsarbetet.

http://kotouttaminen.fi/sv/verktyg

Språk, kommunikation och kundservice

Information om vad man bör ta hänsyn till när man överväger material, speciellt material på många språk, avsett för invandrarmålgrupper eller när man t.ex. vägleder kunden i valet av integrationsspråk.

http://kotouttaminen.fi/sv/sprak-kommunikation-och-kundservice