3. Kunnande för verksamhetsmiljön

I denna sektion får du insikt om kunnande inom den mångkulturella verksamhetsmiljön. Kunnande inom verksamhetsmiljön omfattar kunskap om lagstiftning, nätverkande, en arbetsgemenskap med mångfald, invandrares integrationsprocess, asylprocesser samt aktuella fenomen såsom radikalisering och rasism. Material hittar du via underrubriken 3.1 Tilläggsmaterial.

Denna sida är skapad under våren 2018 i enlighet med den för tidpunkten aktuella lagstiftningen. På denna sida finner du grundinformation om lagar som fastställer det mångkulturella handledningsarbetet samt riktlinjer för annat arbete inom handledning.


Värt att tänka på!

Välj en (1) av följande uppgifter:
a) Läs igenom materialet inom område 3, och bekanta dig speciellt med broschyren Välkommen till Finland. 
  • Vad i integrationsprocessen bör man som handledare av ungdomar med invandrarbakgrund ta i särskilt beaktande och varför?
  • Hur kan du som handledare stöda en ungdoms integrationsprocess?
ELLER
b) Bekanta dig med länken ”Hjälpmedel för det praktiska arbetet”
  • Finner du hjälp via länken?
  • Anser du att någonting saknas bland de hjälpmedel som erbjuds?