2. Mångkulturell handledning

Kunnande i mångkulturell handledning

I denna sektion behandlas handledningsfärdigheter och utvecklingen av dessa i mångkulturella möten. Nedanstående bild kan hjälpa dig att analysera hur kunskaper, färdigheter och attityder är kopplade till mångkulturellt kunnande. Handledarens självkännedom, egna känslor, världsbild, förförståelse och handledningsförståelse utgör basen i pyramiden (detta behandlas vidare i område 4). Utifrån detta byggs handledningskunnandet. Informativt kunnande om till exempel olika kulturers påverkan på mötestillfället byggs ovanpå dessa två kunskaper. Med goda handledningskunskaper kommer du långt, även om du ännu inte skulle ha kunskap om olika kulturella faktorer. Genom medvetenhet om de egna föruppfattningarna och att du orädd går in i handledningstillfällena lär du dig hela tiden mer om dig själv och om handledningen. Material kring utveckling av handledningskunnandet hittar du via underrubriken 2.1 Tilläggsmaterial, till exempel litteraturlista, länktips och uppgifter i anknytning till temat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Värt att tänka på!

Välj en (1) av följande uppgifter:
1. Bekanta dig med Handbok om mottagande av flyktingar och förklara skillnaden mellan följande begrepp:
  • Flykting
  • Asylsökande
  • Kvotflykting
ELLER
2. Gå in på Stig in! projektets blogg (via länken). Läs ett valfritt blogginlägg och kommentera det, gärna någonting som berör sådant som du själv har erfarenhet av.