Svenskspråkig verktygsback

Välkommen till verktygsbacken inom mångkulturell handledning! Med mångkulturell handledning avses kulturkänslig handledning, där man beaktar den handleddas individuella utgångspunkter och stöder honom eller henne att hitta sin egen stig, vare sig det är frågan om integration, utbildning eller sysselsättning. Mångkulturell handledning kräver mångsidiga kunskaper av handledaren: vi har samlat olika arbetsredskap och stödmaterial för mångkulturell handledning och mångkulturellt kunnande till verktygsbacken inom följande områden:

  1. Språk- och kulturkunnande
  2. Kunnande i mångkulturell handledning
  3. Kunnande för verksamhetsmiljön
  4. Handledarens eget kunnande

Temana finns beskrivna i det bifogade fyrfältet:  OSMO_fyrfält_2018

Under verktygsbackens teman hittar du bland annat korta infovideor, hjälpmaterial vid handledning, länktips, information i anknytning till ämnet och arbetsredskap för utvärdering av det egna kunnandet. Välkommen att utforska och utveckla ditt eget handledningskunnande!

Materialet i verktygsbacken inom mångkulturell handledning utvecklades inom projektet OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna under våren 2018.

www.jamk.fi/osmo2