5.4.1 Yhdenvertaisuuskriteerit

Ohjaamoiden toimintaympäristö on erityinen ja keskittyy nuorten ohjaukseen, joten Ohjaamoiden yhdenvertaisuuden kehittämiseen ja arviointiin oli järkevää laatia juuri Ohjaamoiden tarpeisiin sopiva mittaristo. Kehittämistyö alkoi syksyllä 2020, jolloin koottiin aineistoa mittariston laatimisen tueksi. Kriteereitä testattiin lisäksi OSMO2-valmennuksissa ja saatuja palautteita hyödynnettiin edelleen yhdenvertaisuuskriteerien kehittämisessä. Kriteerit valmistuivat keväällä 2021 ja niitä käytettiin sen jälkeen hyödyksi Ohjaamoiden yhdenvertaisuuden kehittämisessä projektin järjestämissä valmennuksissa. Yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja osallisuuden kehittäminen on yhteinen ponnistus, johon tarvitaan koko Ohjaamo-yhteisöä – se ei siis voi olla vain yhden aiheesta kiinnostuneen henkilön osaamisen varassa. Lue koko artikkeli.

Ohessa Ohjaamosi käyttöön OSMO2-projektin kehittämät Yhdenvertaisuuskriteerit. Tiedosto on tarkoitettu yhteisen keskustelun pohjaksi.