5.4 Yhdenvertaisuussuunnittelu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on parhaimmillaan käytännöllinen työkalu, jonka avulla varmistetaan niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu. Sen avulla voidaan myöskin arvioida oman organisaation toimintaa sekä osallistaa niin henkilöstöä kuin asiakkaitakin toiminnan kehittämiseen. Suunnitelma vahvistaa Ohjaamojen yhdenvertaisuutta, palvelujen saatavuutta ja asiakkaiden osallisuutta.

Monet Ohjaamot hyödyntävät oman kuntansa tai muun taustaorganisaation tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Nämä eivät ehkä parhaalla mahdollisella tavalla sovellu Ohjaamojen toimintaan.

Case Ohjaamo Porvoo

Porvoon Ohjaamossa aloitettiin kehittämisprosessi OSMO2-projektin kanssa keväällä 2021. Yhteistyön tavoitteena oli lisätä henkilöstön yhdenvertaisuusosaamista sekä kehittää erityisesti Ohjaamoa varten räätälöity tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhteinen ymmärrys siitä, millainen on yhdenvertaisesti toimiva Ohjaamo tuo lisäarvoa niin asiakkaalle kuin henkilöstöllekin.

Prosessi Porvoon Ohjaamon kanssa oli kolmivaiheinen:

  1. Ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin siitä, miten kukin osallistuja ymmärtää yhdenvertaisuuden. Mitä tarkoittavat yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja osallisuus, ja miten yhdenvertaisuuskriteerit soveltuvat toiminnan kehittämiseen. (Kriteerit löydät kohdasta 5.4.1 loppuvuodesta 2021.)
  2. Toisessa tapaamisessa kartoitettiin Porvoon Ohjaamon omaa toimintaa ja määriteltiin sekä vahvuuksia että tavoitteita ja toimenpiteitä.
  3. Viimeisessä tapaamisessa kokoonnuttiin tilannekatsauksen äärelle ja sovittiin, miten henkilöstö jatkaa kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa ja jatkokehittämisessä.

Yhdenvertaisuuskriteerit


Lue lisää Koordinaatin julkaisemasta Kaikki mukana! -nuorisotyön yhdenvertaisuussuunnittelun oppaasta.