5.4 Yhdenvertaisuussuunnittelu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on parhaimmillaan käytännöllinen työkalu, jonka avulla varmistetaan niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu. Sen avulla voidaan myöskin arvioida oman organisaation toimintaa sekä osallistaa niin henkilöstöä kuin asiakkaitakin toiminnan kehittämiseen. Suunnitelma vahvistaa Ohjaamojen yhdenvertaisuutta, palvelujen saatavuutta ja asiakkaiden osallisuutta.

Monet Ohjaamot hyödyntävät oman kuntansa tai muun taustaorganisaation tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Nämä eivät ehkä parhaalla mahdollisella tavalla sovellu Ohjaamojen toimintaan.

Ohjaamojen kanssa pilotoidaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun mallia syksyn 2021 aikana.


Lue lisää Koordinaatin julkaisemasta Kaikki mukana! -nuorisotyön yhdenvertaisuussuunnittelun oppaasta.