3.2 Verkosto-osaaminen

Tässä osiossa keskitytään monikulttuurisuustyön verkosto-osaamiseen. Saat käyttöösi muutamia työkaluja, joiden avulla pystyt paremmin hahmottamaan, mistä verkosto-osaamisessa on kysymys. Koska Ohjaamo-työskentely on luonteeltaan monialaista ja moniammatillista on verkostoissa toimiminen tärkeää. Erityisen tärkeää se on maahanmuuttajien ohjauksessa. Käytä hyödyksesi oheisia työkaluja:

Monikulttuurisen osaamisen testi, Google Sheets

Tässä testi, jota voit käyttää oman Ohjaamosi monikulttuurisen osaamisen arviointiin. Muista kopioida testi itsellesi Google sheetsiin, että voit käyttää sitä.

Monikulttuurisen osaamisen arviointi

Verkosto-osaamisen testi, Google Sheets

Tässä testi, jota voit käyttää oman Ohjaamosi verkosto-osaamisen arviointiin. Muista kopioida testi itsellesi Google Sheetsiin, että voit käyttää sitä.

Verkosto-osaamisen arviointi

Verkostotutka/-kartta

Verkostojen ja osaamisen hahmottamisen apuna voit käyttää vaikkapa oheista työkalua: Monikulttuurisuusverkostotutka 2018 powerpoint. Verkostotutkatyökalua voit käyttää omien monikulttuurisuuteen liittyvien verkostojesi kuvaamiseen tai Ohjaamosi kaikkien asiantuntijoiden yhteisenä verkostokuvauksena.

Tavoitteeksi voit asettaa myös alueellisten toimijoiden kuvaamisen. On tärkeää saada selville esimerkiksi:

  • puuttuuko Ohjaamosi alueelta joitakin palveluita kokonaan?
  • onko eri toimijoiden tarjoamat palvelut keskittyneet muutamiin tiettyihin aihealueisiin?

Monet toimijat tarjoavat palveluita sekä kantasuomalaisille että maahanmuuttajille. On tärkeää pohtia verkostoja myös siitä näkökulmasta, mitkä palvelut on kohdennettu pääosin maahanmuuttajille ja mitkä ovat kaikille suunnattuja palveluita.

SWOT-työkalu

oSMo SWOT 2018 (pdf) -työkalua voit käyttää apuna Ohjaamosi eri asiantuntijoiden osaamisen näkyväksi tekemisessä. Esimerkiksi ennen em. verkostotutkatyöskentelyä on hyvä pysähtyä oman asiantuntijuutesi äärelle, jotta Ohjaamosi tarjoamat palvelut tulevat konkreettisella tasolla kuvatuiksi.

Huom! Samaa työkalua voit käyttää myös asiakastyössä asiakkaan vahvuuksien, tilanteen ja tulevaisuuden näkymien tarkastelun avuksi. Katso tarkemmat ohjeet 2.3 Ohjauskeskustelun työkaluja.


Haluatko tietää lisää verkosto-osaamisen kehittämisestä? Tutustu Verkostoitujan apu -materiaaliin.