3.1 Lainsäädäntö ja yhteiskunta

Mitä sinun tulisi ohjaajana tietää maahanmuutosta, turvapaikan hakemisen prosessista ja kotoutumisen prosessista? Tästä osiosta löydät tallenteina tiivistelmät näistä aihepiireistä. Sen lisäksi voit perehtyä syvemmin linkkien kautta avautuviin materiaaleihin. Lisäksi tässä osiossa on tietoiskuja ja materiaalia erilaisiin ohjauksen erityistilanteisiin, kuten vaikkapa ihmiskauppaan liittyen. Videot on tuotettu pääosin syksyllä 2017, joten tarkistathan ajantasaisuuden.

Maahanmuuttajan uuteen kulttuuriin muuttamiseen liittyvästä prosessista voit kuunnella seuraavasta tallenteesta

Kotoutusprosessista kannattaa etsiä ajanmukaista tietoa kotoutuminen.fi-sivustolta.

Voit tutustua Suomen virallisiin maahanmuuttoon liittyviin linjauksiin lukemalla Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian, joka painottaa erityisesti työperäistä maahanmuuttoa sekä myöhemmin ilmestyneet Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet.

Työn tueksi on luotu lainsäädäntöä, jonka tunteminen on tärkeää, mikäli työtehtäviin kuuluu maahanmuuttajien kohtaamista. Seuraavassa on listaus laeista, jotka antavat välineitä työhön ja maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ohjaamiseen:

Lisäksi perheenyhdistämisestä löydät tietoa Maahanmuuttoviraston internetsivuilta Migri: perheenyhdistäminen

Kotoutumisesta ja maahanmuuttajan hyvinvoinnin tukemisesta löydät tietoa työministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä THL:N internetsivuilta:

Ajankohtaista erityistilanteista

Joskus voit tarvita tietoa myös erityistilanteisiin liittyen. On tärkeää osata ohjata eteenpäin, kun kohtaat ihmiskaupanuhrin, ympärileikkauksen uhan alla olevan tai vaikkapa radikalisoitumisvaarassa olevan nuoren. Näistä aiheista voit kuunnella tietoiskujen tallenteita. Ihmiskaupan tunnistamiseen löydät tietoa myös IOM:n sivuilta (tai englanniksi tästä).

Lisäksi yhdenvertaisuudesta löydät materiaalia seuraavista linkeistä: