3. Toimintaympäristöosaaminen

Tällä sivulla saat tietoa monikulttuurisesta toimintaympäristöosaamisesta. Sillä tarkoitetaan mm. sitä palvelujärjestelmän ja verkostojen tuntemusta, jota juuri sinun työssäsi tarvitaan. Osio pitää sisällään:

 • lainsäädäntö ja yhteiskunta
  • yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys
  • maahanmuutto ja kotoutuminen
  • koulutus
  • työllistyminen
 • monikulttuurisuustyön verkostot ohjauksen tukena
 • monimuotoinen Ohjaamo (yhdenvertaisuus, osallisuus ja saavutettavuus)

Tämä sivusto on tehty keväällä 2018 sen hetkisen ajantasaisen lainsäädännön mukaisesti. Tältä sivulta löydät tärkeää perustietoa laeista, jotka määrittävät monikulttuurista ohjaustyötä sekä muuta työtä ohjaavaa ohjeistusta. Maahanmuuttajataustaisen nuoren palvelutarpeen arviointia varten kannattaa hyödyntää Ohjaamo Helsingin raporttia. Löydät muistilistan myös 2.2 Ohjauskeskustelun rakentaminen -kappaleesta.


Luettavaksi: Suomen Pakolaisapu (2018) on julkaissut Tienhaaroja ja umpikujia. Maahanmuuttaja-asiakkaat ohjaus- ja neuvontatyössä -julkaisun, jossa valotetaan asiakastapausten kautta suomalaista palvelujärjestelmää.