2.2 Ohjauskeskustelun rakentaminen

Kun ohjaajana käyt ohjauskeskusteluita, voit hahmottaa ohjaustasi seuraavien ohjauskeskustelun avainalueiden avulla.

  1. Valmistautuminen ja ennakointi
  2. Aloittaminen
  3. Keskustelun vaiheet
  4. Vuorovaikutus
  5. Päättäminen
  6. Seuranta ja arviointi

Alla olevalla videolla OSMOn kouluttaja avaa ohjauskeskustelun avainalueita tarkemmin.

Ohjauskeskustelun rakentaminen monikulttuurisuus huomioiden -tallenne (4 min)

Tarkempi jäsennyskuva ohjauskeskustelun kulusta löytyy tästä: Ohjauskeskustelun rakentaminen

Ohjausta voi tehdä monin eri tavoin. Ohjauskeskustelu työmuotona on hyvin kielellistä ja maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa tämä voi tuoda mukanaan omia haasteitaan. Katso 2.3 Ohjauskeskustelun työkaluja.


Ohjauskeskusteluun valmistautuessasi silloin, kun on kyseessä maahanmuuttaja-asiakas voit hyödyntää Ohjaamo Helsingin tekemää ”muistilistaa” (lähde: Maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelut Ohjaamo Helsingissä). Tehdessäsi palvelutarpeen arviointia, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
Kansalaisuus
 • Onko henkilöllä Suomen kansalaisuus?
Oleskelulupatyyppi
 • Mikä on henkilön oleskelulupastatus?
Maassaoloaika
 • Miten pitkään henkilö on asunut Suomessa?
 • Onko henkilöllä kotoaikaa jäljellä?
Kotimaa tai lähtömaa
 • Mistä maasta tai minkälaisesta maasta henkilö on kotoisin?
 • Tuleeko hän kaupungista vai maaseudulta?
Yhteiskunnallinen asema
 • Millaisessa asemassa henkilö on ollut lähtömaassa?
 • Mihin etniseen ryhmään tai yhteiskuntaluokkaan henkilö mahdollisesti kuuluu/on kuulunut?
Koulutustausta ja kielitaito
 • Kielen oppimisen kannalta iso merkitys, englannin kielen osaaminen
Turvapaikanhakijoiden luvat
 • Mikä on henkilön maassaolostatus?
 • Onko henkilö turvapaikanhakija vai paperiton?
 • Työlupa riippuu henkilön maassaolostatuksesta.