2.2 Ohjauskeskustelun rakentaminen

Kun ohjaajana käyt ohjauskeskusteluita, voit hahmottaa ohjaustasi seuraavien ohjauskeskustelun avainalueiden avulla.

Tällä videolla OSMOn kouluttaja avaa ohjauskeskustelun avainalueita tarkemmin.

Ohjauskeskustelun rakentaminen monikulttuurisuus huomioiden -tallenne (4 min)

Tarkempi jäsennyskuva ohjauskeskustelun kulusta löytyy tästä: Ohjauskeskustelun rakentaminen

Ohjausta voi tehdä monin eri tavoin. Ohjauskeskustelu työmuotona on hyvin kielellistä ja maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa tämä voi tuoda mukanaan omia haasteitaan. Katso 2.3 Ohjauskeskustelun työkaluja.


Ohjauskeskusteluun valmistautuessasi silloin, kun on kyseessä maahanmuuttaja-asiakas voit hyödyntää Ohjaamo Helsingin tekemää ”muistilistaa” (lähde: Maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelut Ohjaamo Helsingissä). Tehdessäsi palvelutarpeen arviointia, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
Kansalaisuus
 • Onko henkilöllä Suomen kansalaisuus?
Oleskelulupatyyppi
 • Mikä on henkilön oleskelulupastatus?
Maassaoloaika
 • Miten pitkään henkilö on asunut Suomessa?
 • Onko henkilöllä kotoaikaa jäljellä?
Kotimaa tai lähtömaa
 • Mistä maasta tai minkälaisesta maasta henkilö on kotoisin?
 • Tuleeko hän kaupungista vai maaseudulta?
Yhteiskunnallinen asema
 • Millaisessa asemassa henkilö on ollut lähtömaassa?
 • Mihin etniseen ryhmään tai yhteiskuntaluokkaan henkilö mahdollisesti kuuluu/on kuulunut?
Koulutustausta ja kielitaito
 • Kielen oppimisen kannalta iso merkitys, englannin kielen osaaminen
Turvapaikanhakijoiden luvat
 • Mikä on henkilön maassaolostatus?
 • Onko henkilö turvapaikanhakija vai paperiton?
 • Työlupa riippuu henkilön maassaolostatuksesta.