2. Monikulttuurinen ohjausosaaminen

Tässä osiossa pohdit ohjaustaitoja ja niiden kehittämistä monikulttuurissa kohtaamisissa. Allaoleva osaamispyramidikuva ehkä auttaa sinua jäsentämään, miten tiedot, taidot ja asenteet nivoutuvat monikulttuuriseksi osaamiseksi.

  • Kaiken pohjalla on ohjaajan itsetuntemus, omat arvot ja asenteet, maailmankuva, ennakkokäsitykset ja ohjauskäsitys. Näitä käsitellään työkalupakin osiossa 4.
  • Tämän osaamisen päälle rakentuu ohjausosaaminen.
  • Tiedollinen osaaminen vaikkapa eri kulttuurien vaikutuksesta kohtaamistilanteisiin rakentuu näiden kahden osaamisen päälle. Näitä käsitellään osiossa 1.
  • Ohjausosaamisen taustalla on myös aina se konteksti, jossa ohjausta teet. Tällöin sinun on tunnettava myös toimintaympäristösi lainsäädäntö sekä verkostot ja palvelujärjestelmät. Tästä löydät lisää tietoa osiosta 3.
  • Ohjattavien yhdenvertaisuuden ja osallisuuden varmistaminen sekä saavutettavuudesta huolehtiminen ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa monikulttuurisen osaamisen osioissa.

Hyvillä ohjaustaidoilla pääset jo pitkälle, vaikka et eri kulttuuritekijöistä vielä tietäisikään. Omat ennakkokäsitykset tunnistaen ja rohkeasti ohjaustilanteisiin menemällä opit koko ajan itsestäsi ja ohjauksesta lisää. Ohjausosaamisen kehittämiseen liittyviä materiaaleja ja menetelmiä löydät  2.1 Ohjausosaaminen ja dialogitaidot- sekä 2.2 Ohjauskeskustelun rakentaminen ja 2.3 Ohjauskeskustelun työkaluja -alaotsikoiden alta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pohdittavaksi: Miten huolehdit siitä, että maahanmuuttajataustainen asiakkaasi on ohjauksessa aidosti osallisena ja toimijana?