1.2 Kielitietoisuus

Tässä osiossa perehdytään kielitietoisuuteen, monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja tulkin kanssa työskentelyyn. Saat tietoa siitä, mitä kielitietoisuus on ja miten oma kielesi sekä ohjattavasi kieli vaikuttavat ohjaukseen. Opit menetelmiä, joiden avulla yhtäältä edistät ymmärtämistä ja toisaalta purat ymmärtämisen esteitä ohjaustilanteessa (OSMO2-kielitietoisuus -diamateriaali, pdf). Tulet tietoiseksi, siitä kuinka kieli saattaa olla syrjimisen väline ja opit tunnistamaan tilanteet, joissa kielitietoisesti lähestymistavasta on hyötyä.

Kielitietoisuus on huomion suuntaamista kieleen ilmiönä, ja siihen, että kieli voi olla syrjimisen väline. Kielitietoisuuden avulla pyritään poistamaan ymmärtämisen ja osallistumisen esteitä. Kielitietoinen ohjaus edellyttää tietoisuutta eri kieliestä, kielellisistä erityistarpeista, ja niiden huomioon ottamista ohjauksessa.

Ohjaustyössä on tärkeää ottaa huomioon puhekumppanin kielitaito ja antaa mahdollisuuksia käöyttää kaikkia ohjauksessa käytettävän kielen osa-alueita: puhetta, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Kielitaitoa on monenlaista eikä täydellinen kielitaito ole välttämätöntä ymmärtämiselle ja ymmärretyksi tulemiselle.

Pohdittavaa ennen ohjaustapaamista tai ohjaustapaamisen aikana:

 • Mitä merkitystä pyrin välittämään ohjattavalle tai ohjattava minulle? Mikä on keskustelun tavoite?
 • Mikä on ohjattavan kielitaito?
 • Mikä on oma kielitaitoni?
 • Tulemmeko ymmärretyksi?

Kielitietoisuus käytännössäKuvan keskellä heinä, jossa vesipisaroita, joista heijastuu ruohikkoa. Kielitietoinen ohjausosaaminen. Ota huomioon oma kielitaitosi ja ohjattavasi kielitaito. Pyri tulemaan ymmärretyksi ja ymmärtämään. Keinoja, joilla voit purkaa ymmärtämisen esteitä: kuuntele, anna aikaa, käytä helppoja kielen rakenteita, piirrä, kirjoita, esitä, tavalliset ja konkreettiset sanat. Harjoittele etukäteen. OSMO-projektin logoja.

 • Ota huomioon
  • Oma kielitaitosi
  • Ohjattavasi kielitaito
  • Pyri tulemaan ymmärretyksi ja ymmärtämään
 • Keinoja, joilla voit purkaa ymmärtämisen esteitä
  • Kuuntele, anna aikaa
  • Käytä helppoja kielen rakenteita
  • Piirrä, kirjoita, esitä
  • Käytä tavallisia, konkreettisia sanoja
 • HUOM! Harjoittele etukäteen.

Lue lisää kielitietoisuudesta ja kielellisesti saavutettavasta Ohjaamosta seuraavista artikkeleista:

Tulkkauksen käyttämisestä

Maahanmuuttajien kanssa tehtävään ohjaustyöhön voi liittyä yhtenä erityispiirteenä myös tulkin kanssa työskentely. Siihen kuuluu joitakin viestinnällisiä erityispiirteitä, joita sinun ohjaajana on hyvä tietää.

Tulkin kanssa työskentely on myös toimintaympäristöosaamista, sillä sinun tulee ohjaajana tietää, milloin tulkkia on käytettävä ja millä tavalla sinun toimintaympäristössäsi tulkkauspalvelu tilataan. Oheisella videolla valotetaan asioimistulkkauksen käyttämistä. Erityisen tärkeää tämä on viranomaistoiminnassa. Tulkkauksen käyttö perustuu lainsäädäntöön.

Videolla Mari Vainikka kertoo asioimistulkin käytöstä: