1.2 Kielitietoisuus

Tässä osiossa perehdytään kielitietoisuuteen, monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja tulkin kanssa työskentelyyn. Saat tietoa siitä, mitä kielitietoisuus on ja miten oma kielesi sekä ohjattavasi kieli vaikuttavat ohjaukseen. Opit menetelmiä, joiden avulla yhtäältä edistät ymmärtämistä ja toisaalta purat ymmärtämisen esteitä ohjaustilanteessa (oSMo2 Kielitietoisuus -diat). Tulet tietoiseksi, siitä kuinka kieli saattaa olla syrjimisen väline ja opit tunnistamaan tilanteet, joissa kielitietoisesti lähestymistavasta on hyötyä.

Kielitietoisuus on huomion suuntaamista kieleen ilmiönä, ja siihen, että kieli voi olla syrjimisen väline. Kielitietoisuuden avulla pyritään poistamaan ymmärtämisen ja osallistumisen esteitä. Kielitietoinen ohjaus edellyttää tietoisuutta eri kieliestä, kielellisistä erityistarpeista, ja niiden huomioon ottamista ohjauksessa.

Ohjaustyössä on tärkeää ottaa huomioon puhekumppanin kielitaito ja antaa mahdollisuuksia käöyttää kaikkia ohjauksessa käytettävän kielen osa-alueita: puhetta, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Kielitaitoa on monenlaista eikä täydellinen kielitaito ole välttämätöntä ymmärtämiselle ja ymmärretyksi tulemiselle.

Pohdittavaa ennen ohjaustapaamista tai ohjaustapaamisen aikana:

 • Mitä merkitystä pyrin välittämään ohjattavalle tai ohjattava minulle? Mikä on keskustelun tavoite?
 • Mikä on ohjattavan kielitaito?
 • Mikä on oma kielitaitoni?
 • Tulemmeko ymmärretyksi?

 

Kielitietoisuus käytännössä

 • Ota huomioon
  • Oma kielitaitosi
  • Ohjattavasi kielitaito
  • Pyri tulemaan ymmärretyksi ja ymmärtämään
 • Keinoja, joilla voit purkaa ymmärtämisen esteitä
  • Kuuntele, anna aikaa
  • Käytä helppoja kielen rakenteita
  • Piirrä, kirjoita, esitä
  • Käytä tavallisia, konkreettisia sanoja
 • HUOM! Harjoittele etukäteen.

 

 

 


Lue lisää kielitietoisuudesta ja kielellisesti saavutettavasta Ohjaamosta seuraavista artikkeleista: