1. Kieli- ja kulttuuriosaaminen

Laatikossa tekstit: Kieli- ja kulttuuriosaaminen: kielitietoisuus, kulttuurisensitiivisyys, toiseutta rakentavien käytänteiden tunnistaminen Monikulttuurisen ohjausosaamisen perustaan kuuluu kielitietoinen ja kulttuurisensitiivinen osaaminen. Kulttuurisensitiivisessä ohjauksessa ohjaaja ymmärtää yksilölliset, kulttuuriset näkökulmat osana ohjausprosessia. Kielitietoisuus tarkoittaa näkökulmaa, jossa ymmärretään kielen ja kielitaidon merkitys ohjauksen vuorovaikutuksessa oman maailmankuvan hahmottamisessa sekä pyritään poistamaan ymmärtämisen ja osallistumisen esteitä kielitietoisilla menetelmillä (esim. tulkkauksen käyttäminen tai selkokieli). Ohjaajan on tärkeää esimerkiksi tiedostaa sekä oman että ohjattaviensa kulttuurisen taustan merkitys ohjausprosessissa, sekä ymmärtää ohjauksen syrjiviä ja toiseutta tuottavia rakenteita. Näitä ovat esimerkiksi stereotyyppinen ja ennakkoluuloinen ajattelu tai vetoaminen samanlaiseen ohjaukseen kaikille yhdenvertaisena – päinvastoin, yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan yksilöllisiä ja erilaisia ohjausprosesseja ja menetelmiä.

Tämän osion välilehdiltä löydät infovideoita, linkkejä, sanastoa sekä materiaalia liittyen erilaisiin kulttuureihin seuraavasti:

  • 1.1 Kulttuurisensitiivisyys
    • Kulttuuriin sopeutumisprosessi -tallenne
    • Kulttuurisia eroavaisuuksia -infograafi
  • 1.2 Kielititietoisuus
  • 1.3 Toiseutta tuottavat rakenteet ja niiden tunnistaminen
  • 1.4 Sanastoa