Videot

Monialainen ohjaus – nuoren arvostava kohtaaminen

Monialaisuus eli eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on viime vuosina noussut keskeiseksi ohjaus- ja neuvontatyön muodoksi. Tässä videossa kuljemme Voiton matkassa ja seuraamme, miten monialainen ohjaus toteutuu käytännössä.

——————————————-

Verkko-ohjauksen perusteet

Videossa tarkastellaan verkko-ohjausta käsitteenä, verkko-ohjaukseen valmistautumista, videovälitteistä ja tekstipohjaista verkko-ohjausta sekä verkossa tapahtuvan ohjauksen erityispiirteitä (webinaariin liittyvä diaesitys).

—————————————-

Asiakasohjaus verkossa

Videossa tarkastellaan tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta käsitteinä, asiakkaan toimijuutta ohjaustilanteessa, ohjauskeskustelun vaiheista ja vuorovaikutusta sekä ohjauksen eettisiä periaatteita (webinaariin liittyvä diaesitys).

————————————–

Minä monialaisena verkko-ohjaajana

Videossa tarkastellaan monialaisen ohjauksen toteutusta verkossa ja mitä siinä on hyvä huomioida sekä monialaisen verkko-ohjauksen eettisyyttä (webinaariin liittyvä diaesitys).

———————————————————

Pienryhmäohjaus verkossa

Videossa tarkastellaan pienryhmäohjausta käsitteenä ja millainen se on prosessina ja millaista osaamista se ohjaajalta edellytetään (webinaariin liittyvä diaesitys).

—————————————-

Pienryhmäohjaus

Video käsittelee pienryhmäohjausta ja kuinka sitä toteutetaan.

———————————————

Uraohjaus tässä ajassa ja Ohjaamossa

Videossa pohditaan, mitä uraohjaus on, mitä siihen kuuluu ja miksi uraohjaus on tärkeää juuri nyt.

—————————————————–

Uraohjaus Ohjaamon arjessa ja osaamisena

Miten ohjaajana tuen ohjattavaa urasuunnittelussa ja urataitojen vahvistumisessa? Miten ohjaajana tuen asiakasta päätöksenteossa? Lisäksi kuulet TESSU-valmentajien havaintoja uraohjauksesta Ohjaamoissa.

—————————————-

Uusien ohjaamolaisten ABC

Tuija Kautta ja Titta Korpilauri Kohtaamo-hankkeesta sekä Auli Sesay TESSU2-projektista keskustelevat Ohjaamoista. Video on tuotettu vuonna 2020.

1:20 Mikä on Ohjaamo? 3:00 Mitä on monialaisuus? 7:17 Millaisia Ohjaamoja eri puolella Suomea on? 7:59 Mitä Ohjaamo tarkoittaa konkreettisesti, keitä siellä työskentelee? 9:05 Ohjaamon asiakkaat 9:30 Asioinnin aiheet Ohjaamoissa 9:54 Mitä kautta nuori löytää Ohjaamoon? 10:56 Millaisia haasteita Ohjaamoilla on? 13:27 Ohjaamojen menestystarina 15:01 Uuden Ohjaamon perustaminen?