Osaava Ohjaamo

Osaamistutka

Ohjaamojen ja monialaisten tiimien osaamispääoma rakentuu siellä työskentelevien eri alojen asiantuntijoiden tuomista osaamisista. Osaamistutkan avulla voidaan hahmottaa, millaista osaamista Ohjaamossa tällä hetkellä on.

Osaamiset on jaettu kolmeen osaamisalueeseen:

  • Palvelu ja ohjausosaaminen
  • Monialainen yhteistyöosaaminen
  • Koordinointi- ja johtamisosaaminen

Tutkan avulla voidaan pohtia, mikä on se kaikille yhteinen osaaminen minimissään ja mikä osaaminen on sitä erityisosaamista, jota ei tarvitse olla kaikilla. Tutkalla voidaan työstää ensin ideaalitilaa, jota peilataan Ohjaamon nykytilaan.

Osaava Ohjaamo – tunnista toisten osaamiset

Ohjaamo tai mikä tahansa monialainen tiimi on monikirjoinen osaamiskeskittymä, joten on tärkeää tunnistaa ja tuntea toisten osaamiset. Nelikentän avulla voidaan tarkastella, miltä oma Ohjaamo näyttää osaamispääoman suhteen:

  • miltä kaikille yhteista osaamista jo on?
  • mitä erityistä osaamista jo on?
  • mikä osaaminen on erityisen vahvaa?
  • mitä osaamista tulee kehittää ja vahvistaa?
  • mitä osaamista tulee kehittää ja vahvistaa?

Lataa kuva

Osaamistutka ja Osaava Ohjaamo -nelikenttä täydentävät toinen toisiaan. Siksi niitä suositellaan käytettäväksi rinnakkain. Ne virittävät osallistujia yhteiseen keskusteluun ja tekevät näkyväksi toimijoiden osaamiset.

Tutkaile muita välineitä: