Monialaisen työn nelikenttä

Monialainen Ohjaamotyö -nelikenttätyöväline tarjoaa erilaisia näkökulmia Ohjaamon monialaisen yhteistyöosaamisen tarkasteluun ja kehittämiseen. Siinä kuvataan monialaisen yhteistyön, yhdessä tekemisen ja verkostotyön elementtejä. Tämä nelikenttä on holistinen kuvaus siitä, millaista erilaista osaamista Ohjaamoissa tulee olla kaiken kaikkiaan. Kuvion avulla ohjaamolaiset pystyvät jäsentämään ja käsitteellistämään omaa toimintaansa, ja se auttaa toimijoita näkemään monialaisen yhdessä tekemisen kokonaisuuden. Työvälineeseen liittyy kysymyssarja, joka avaa ja selkeyttää työvälineen teemoja ja auttaa Ohjaamo-tiimiä käsittelemään näitä aiheita itsenäisesti.

Väline kehitettiin TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta (ESR) -projektissa (2015–2019).

Tutustu Monialainen Ohjaamotyö – nelikentän verkkomateriaalin

Tutkaile muita välineitä: