Toteuta valmennus

MONIALAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN OHJAAMOSSA – NÄIN VOIT TOTEUTTAA VALMENNUSTA

Ohjaamoissa tehtävän monialaisen yhteistyön ja siihen perustuvan ohjauksen kehittäminen on toteutettu TESSU2-projektissa valmennusprosesseina, joiden sisällölliset teemat ovat painottuneet Ohjaamoiden tarpeiden mukaan.

Valmennukset on toteutettu verkossa valmentajaparin yhteistyönä suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin saakka. Valmennuksen tavoitteet ja sisällöt ovat nousseet Ohjaamoiden kanssa käydystä aloitustapaamisesta. Sisällöllisesti valmennukset ovat keskittyneet monialaisen yhteistyön ydinkysymyksiin.

Valmennusten toteutuksessa on tavoiteltu monipuolisuutta ja osallistujien osallisuuden tukemista erilaisin menetelmin ja työkaluin verkkoympäristössä. Seuraava valmennusprosesseista koottu runko tarjoaa Ohjaamoille kehikon monialaisen yhteistyön arviointiin ja kehittämiseen myös itsenäisesti ilman ulkopuolisia valmentajia.

Tavoitteet ja sisällötMenetelmä/työtapa
Lämmittely ja tutustuminenJokainen heittää vuorollaan noppaa ja vastaa sen mukaan yhteen kysymykseen:

1. Mikä on villein unelmasi Ohjaamostanne? 
2. Mikä on Ohjaamonne tärkein tehtävä? 
3. Mitä osaamista tuot mukanasi Ohjaamon  kehittämiseen? ​
4. Mikä on ollut paras hetkesi Ohjaamoon liittyen? 
5. Jos Ohjaamo olisi eläin, mikä eläin se olisi ja miksi? 
6. Millaisen uutisotsikon tekisit Ohjaamosta? ​  

Käydään kierros, jossa jokainen kertoo yhdestä kollegastaan:
”Kollegani (nimi) on tärkeä osa Ohjaamolle ja sen kehittämiselle, koska… ​”  

Ota työpöydältäsi/laukusta/taskusta jokin esine ja kerro sen avulla kuulumiset muille.  
Ohjaamon vision, ydintehtävän, tavoitteen ja merkityksen kirkastaminen ja sanoittaminen​  Ohjaamon perusteisiin tutustuminen yhteisesti keskustellen Vision, ydintehtävän, tavoitteen ja merkityksen kirjaaminen esim. Padletiin yhteisesti keskustellen
Monialaisen yhteistyön yhteisen suunnan vahvistaminen.
 
Ohjaamon toiminnan pysyvyyden vahvistaminen​.  

Monialaisen yhteistyön organisoitumisen tukeminen.  
Monialaisuusmittarin täyttäminen itsenäisesti ja tuloksista keskusteleminen yhdessä:

1. Miten monialainen yhteistyö toimii?
2. Miten voitte ylläpitää toimivaa monialaista yhteistyötä?
3. Millaisia mahdollisia kipupisteitä yhteistyöhön voi liittyä?
4. Miten voitte varautua mahdollisiin haasteisiin?
5. Mitä haluatte vielä vahvistaa ja miten se tapahtuu?
Monialaisen yhteistyön sujuvan toteutumisen varmistaminen.

Toiminnan suunnitelmallisuuden kehittäminen.  
Ohjaamon pelisäännöt arjen työn tueksi.

Laatikaa ryhmissä 5–10 Ohjaamon toimintaa ohjaavaa pelisääntöä​. Muodostakaa näistä yhteiset pelisäännöt.

Yhteistä keskustelua: Mistä nämä pelisäännöt kertovat?
Monialaisen ohjauksen sujuvan toteutumisen varmistaminen.  

Monialainen yhteistyö nuorten ohjauksessa.  

Monialaisen asiakaslähtöisen yhteistyön vahvistaminen ja käytänteiden kehittäminen.  
Asiakasprosessitaulukon täyttäminen yhdessä ja sen jälkeen keskustelu:

Mitkä asiat olisi seuraavaksi tärkeitä selvittää ja sopia?​
Mitä asioita voi sopia tässä ja nyt?
​Mitä asioita täytyy selvittää muualta? Kuka/ketkä tämän tekevät?
Ohjaamoa kehittävä yhteinen työ ja toimivat monialaiset työmuodot​.  

Konkreettinen yhteinen ohjaustyö asiakkaiden kanssa.  
Katsotaan yhdessä video ”Monialainen ohjaus – nuorten arvostava kohtaaminen”  
Nuorten monialainen ja kokonaisvaltainen ohjaus.  

Toisten työn ja roolien ymmärtäminen​.  

Roolit, tehtävät ja työnjako Ohjaamossa​.  

Ohjaamon monialaisuus ja näkyvyys asiakkaille ja verkostokumppaneille  
Kirjataan keskustellen TESSU-verkostotutkaan kunkin toimijan rooli osana Ohjaamotyötä.

Miten Ohjaamon ja sen verkoston monialaisuus toteutuu nuorten kokonaisvaltaisen ohjauksen näkökulmasta?
Miten monialainen osaaminen ja palvelu saadaan näkyviin asiakkaille ja verkostokumppaneille?
Toisten osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen​Pari- tai ryhmäkeskusteluna selvitetään toisten keskeinen osaaminen, joka on kertynyt koulutuksista, työkokemuksesta, harrastuksista tai muista kiinnostuksen kohteista. Osaamiset kirjataan ylös ja esitellään muille.  
Nuorten osallisuuden tukeminen Ohjaamossa
Miten Ohjaamo voi vahvistaa osallisuuden osa-alueiden toteutumista?  
LoppukeskusteluaTapaat Ohjaamon asiakkaan 10 vuoden kuluttua.
Mistä hän kiittää Ohjaamoa?  
Mitkä ovat seuraavat askeleet Ohjaamon kehittämisessä?   Miten varmistamme yhteisen kehittämisen jatkumisen?  

Lataa Toteuta valmennus -kortti