Akvaariokeskustelu

Akvaariokeskustelu (tunnetaan myös kalamaljana)

Akvaariokeskustelu voidaan toteuttaa avoimena tai suljettuna ja sitä voidaan käyttää sekä lähitapaamisissa että verkkotapaamisissa. Akvaariokeskustelu sopii hyvin esimerkiksi ryhmätöiden purkamiseen tai tietyn teeman alustukseksi ryhmätyöskentelylle.

Avoin akvaariokeskustelu

Kuvassa on kaksi kehää piirissä tuoleja

Akvaariokeskustelulle annetaan aihe ohjaajan toimesta.

Osallistujat istuvat isossa piirissä. Piirin keskelle ”akvaarioon” laitetaan muutamia tuoleja pienempään piiriin. Tuoleille tulee keskustelijoita siten, että yksi tuoli jää tyhjäksi. Isommasta piiristä joku osallistujista voi liittyä mukaan keskusteluun keskustelun aikana siirtymällä tyhjälle tuolille. Tällöin joku keskustelijoista siirtyy takaisiin isoon piiriin, eli pienemmässä piirissä on koko ajan tyhjä tuoli

Saman voi toteuttaa verkossa siten, että keskustelijat pitävät kamerat päällä. Muut keskustelijat pelkästään kuuntelevat. Uuden keskustelijan avatessa kameran joku keskustelijoista siirtyy pois keskustelusta.

Suljettu akvaariokeskustelu

Suljetussa akvaariokeskustelussa toimitaan muuten samalla tavalla kuin avoimessa akvaariokeskustelussa mutta tyhjää tuolia ei ole, vaan keskustelussa on koko ajan samat osallistujat. Keskusteluryhmiä voidaan kuitenkin vaihtaa ohjaajan toimesta niin, että kaikki pääsevät osallistumaan akvaariokeskusteluun.

Lopuksi ohjaaja tekee yhteenvedon keskustelusta ja nostaa tärkeimpiä esiin tulleita asioita.

Tulosta kortti akvaariokeskustelusta