Julkaisuja

Projektin yksi tärkeä ja keskeinen tehtävä on viestiä projektin toiminnasta ja levittää tietoa tuloksista ja kehitetyistä menetelmistä, välineistä ja toimintatavoista niin, että muut pääsevät sitä hyödyntämään.

TESSUn projektisuunnitelmaan on kirjattu omaksi tulostavoitteeksi seuraavaa:

”Monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamista kehittävä tuotteet, menetelmät, käytännöt ja tieto on koottu ja julkaistu Ohjaamojen käyttöön. Sen lisäksi suunnitelmassa on avattu tulostavoite konkreettisiksi toimenpiteiseksi.”

Julkaisutyössä on tärkeää, että sitä toteutetaan suunnitellusti koko projektin aikana erilaisin julkaisumuotojen ja kanavien avulla, ja jotka palvelevat parhaiten kohdejoukkojamme.

Jatkuvina julkaisukanavinamme toimivat:

Lisäksi luonnollisia kanavia ovat olleet yhteistyökumppaneiden julkaisut.


TESSUn oma merkityksellinen julkaisukanava on ollut Monialaisesti oppien- ja ohjaten -blogi, joka osoittautui hyväksi kanavaksi avata projektihenkilöstön arjen työtä ja näkemyksiä monialaisesta työstä ja ohjauksesta

Toimintakatsaukset

Monialaisesti oppien ja ohjaten -loppujulkaisu