Sektorövergripande Navigatorarbete

Det här verktyget lämpar sig för att utveckla samarbetet i Navigatorn. Fyrfältet består av fyra huvudteman med vars hjälp sektorövergripande team kan navigera sig fram för att hitta utvecklingsförslag och komma överens om åtgärder som stöder det sektorövergripande arbetet. 

Huvudteman är: 

  • Sektorövergripande samarbete 
  • Nätverkssamarbete 
  • Tjänster 
  • Rådgivning och handledning