En Navigator – många perspektiv

Det här verktyget kan användas för att diskutera Navigatorns mervärde för 

  • regionens ungdomar 
  • de olika Navigatoraktörerna/de sakkunniga som arbetar vid Navigatorn 
  • Navigatoraktörernas moderorganisationer 
  • hela regionen 

Diskussionen stöder Navigatornätverket att synliggöra Navigatorns betydelse och motivera aktörer och moderorganisationer att engagera sig i det gemensamma sektorövergripande samarbetet och dess utveckling. 

Deltagarna diskuterar exempelvis dessa frågor (se även bilden) i fyra grupper eller växelvis vid fyra stationer: 

  • Vad är Navigatorns mervärde för den unga? 
  • Hur skiljer sig arbetet i Navigatorn från arbetet i den egna organisationen? 
  • Vad förväntar sig moderorganisationerna av Navigatorn i förhållande till sin egen verksamhet? 
  • Vilket mervärde ger Navigatorn till regionens andra tjänster? 

Därefter reflekterar hela gruppen tillsammans kring Navigatorns mervärde.