Svenskspråkig verktygsback​

purjeveneessa punatakkinen miehistö merellä purjehtimassa

Välkommen till hemsidan Lärande och handledning på ett sektorövergripande sätt där material samlats från projektet TESSU2 – Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna. Bekanta dig med resultat, metoder, verktyg och god praxis om utveckling inom sektorövergripande samverkan. 

Projektet förverkligades av Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu och Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi under tiden 1.4.2019–31.3.2022. 

 
Projektet erbjöd Navigatorerna och deras personal stöd att utvecklas som sektorövergripande team och fungera som en lärande organisation. Under projektets handledningsprocesser skapades olika samarbets- och handledningsverktyg, -metoder och -praxis. 

Vi lär oss, utvecklas och upptäcker nytt tillsammans! 

Satu Laitila, Cilla Nyman, Madelene Orre & Camilla Stenbäck 
Publikationens redaktörer 
Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi 2022