Itsearviointi – mitä otan mukaani


Photo by Benjamin Manley on Unsplash

Tiivistä vielä lopuksi, mitä ihmisoikeudet sinun mielestäsi ovat. Pohdi myös, mitä ihmisoikeusperustaisuus yleensä ottaen tarkoittaa opettajan työssä ja mitä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus tarkoittaa sinulle. Lopuksi mieti, kuinka ammatillinen opettaja voi käytännössä toteuttaa ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusta.