Osallisuuskävely

Nimi: Osallisuuskävely 

Kuvaus: Tehtävänä on havainnoida osallisuutta julkisissa tiloissa lähiympäristössä ja pohtia niiden merkityksiä

Järjestäydytään 2-3 hengen ryhmiin:

  1. ryhmä tuottaa yhteisen ymmärryksen osallisuudesta ja määrittelee 1-2 tutkimuskysymystä, joita lähtee selvittämään
  2. ryhmä ottaa mukaan älylaitteen (kännykkä tai padi) ja sopii, minkälaisia tallenteita / tallenteen tekevät havainnoistaan. Tallenne voi olla kuva, äänite tai video
  3. havainnot tallennetaan sovittuun osoitteeseen: http://bit.ly/…
  4. ryhmä twiittaa havainnoinnista sovitulla #-tunnisteella
  5. havainnoista tuotetaan tallenteeseen tulkinta (merkitykset); esimerkiksi kuva ja sen tulkinta
  6. lopuksi ryhmät kokoontuvat yhteen reflektoimaan työskentelyn tuloksia

 

Yhteyshenkilö:

Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia