Kokouksessa kuusi henkilöä, joista yksi seisoo esittämässä näytön edessä.

Levitän ja vaikutan

Perehdyttyäsi kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksiin vaikuttaa ja olla aktiivinen toimija kehität tässä tehtävässä edelleen toimijuuttasi ihmisoikeus- ja demokratiatietoisuuden vaikuttajana.

Mutta kuinka jakaa osaamistaan? Mieti, kuinka jaat karttunutta osaamistasi ja tietämystäsi esimerkiksi työtovereillesi. Kirjoittaisitko blogin tai artikkelin tai pitäisitkö koulutuksen työyhteisöllesi?

Vaihtoehtoiset tehtävät

Tehtävä A 

Tee keskustelun avaus omassa työyhteisössäsi jollain sähköisellä kanavalla, huolehdi keskustelun etenemisestä ja tee yhteenveto keskustelusta.

Tehtävä B 

Tee suunnitelma siitä, kuinka herätät keskustelua ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksesta työyhteisössäsi. Toteuta suunnitelmasi. Pohdi millaisia menetelmiä käytät ja miten saat keskustelun käyntiin ja pidät sitä yllä arkipäivän tilanteissa.

Soveltava tehtävä

Kirjoita aiheesta blogikirjoitus tai artikkeli tai osallistu esimerkiksi yhteiseen strategiatyöhön.


Opettajankouluttajalle

Voit hyödyntää tämän osion aiheen käsittelyssä myös seuraavia esimerkkitoteutuksia ja aineistoja:

Vaikuttava puhe tai posteri – harjoitus

Vilppola, J. 2018. Osallisuutta etsimässä. Kiinnostaako ketään? http://taokblogi.blogspot.com/search?updated-max=2018-06-13T10:53:00%2B03:00&max-results=7&start=2&by-date=false

Löydät lisää linkkejä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen aineistoihin, esimerkkitoteutuksiin ja tehtäviin opintojakson mukaisesti jaoteltuna osiosta Aineistot.

Kuva: Photo by Campaign Creators on Unsplash