Analysoin ja reflektoin

Suomen perustuslaissa linjataan, että Suomi valtiona toimii kansainvälisessä yhteistyössä rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Ihmisoikeudet koskevat kaikkia ja viranomaisilla on vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Tässä tehtävässä tarkastelet sopimusten, lakien ja asetusten sekä muiden määräysten vaikutusta omaan työhösi. Tarkastelet myös miten ne toteutuvat kohdallasi omassa toimintaympäristössäsi ja kuinka itse edistät niiden toteutumista.

Vaihtoehtoiset tehtävät

Tehtävä A 

Miten lait toteutuvat omassa toimintaympäristössäsi saatavilla olevien asiakirjojen perusteella?

Täältä löydät tiivistettynä tietoa ihmioikeuksista, niihin liittyvästä lainsäädännöstä ja ihmisoikeussopimuksista: http://www.ihmisoikeudet.net/

Lisää linkkejä ihmisoikeuksista löydät Aineistot-sivulta.

Tehtävä B

Tee haastattelu valitsemasi toimijan yhteisössä ja tarkastele, kuinka lait toteutuvat ja näkyvät tämän toimijan toiminnassa.

Soveltava tehtävä

Suunnittele 3-5 tapaa käsitellä ihmisoikeuksiin liittyviä lakeja ja sopimuksia opiskelijoidesi kanssa. Voit kehitellä jotain uutta tai soveltaa yhteistoiminnallisia menetelmiä. Kokeile näitä menetelmiä käytännössä ja kerro kokemuksistasi.

Esimerkki: Etsi laista 24 perusolettamusta ja kirjaa ne korteille. Periaatteiden kokoamisen voitte tehdä myös yhdessä. Pelatkaa peli alla olevan ohjeen mukaan ja käykää keskustelua tärkeimmistä periaatteista. Tavoitteena on löytää pelaajille viisi tärkeintä yhteistä periaatetta ihmisoikeuksista ja demokratiasta.

Valmisteleva työt: Kokoa/kootkaa korteille laeista ja sopimuksista 24 keskeistä periaatetta.

Pelin kulku:

  • Osallistujien määrä: 3-5 osallistujaa
  • Kortit jaetaan osallistujien kesken.
  • Peli pelataan kierroksittain. Joka kierroksella kukin osallistuja asettaa yhden kortin pöydälle ja näistä korteista valitaan kaikille yhteisesti tärkein periaate. Muut kortit asetetaan sivuun.
  • Näin jatketaan, kunnes kaikki käsissä olevat kortit on pelattu.
  • Sivuun asetetuista korteista valitaan keskustellen mukaan vielä kolme kaikille tärkeää periaatetta.
  • Saaduista korteista valitaan keskustellen viisi tärkeintä periaatetta. (Jos osallistujia on vähän, voidaan ensimmäisen kierroksen kortit jakaa uudelleen ja pelata toinen kierros ennen lopullista päätöstä.)

Kortit ja ohje pdf-tiedostona

Täältä löydät tiivistettynä tietoa ihmioikeuksista, niihin liittyvästä lainsäädännöstä ja ihmisoikeussopimuksista.
http://www.ihmisoikeudet.net/

Lisää linkkejä ihmisoikeuksista löydät opintojakson mukaisesti jaoteltuna osiosta Aineistot.

Opettajankouluttajalle

Voit hyödyntää tämän osion aiheen käsittelyssä myös seuraavia esimerkkitoteutuksia ja aineistoja:

Ihmisoikeuksien, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan sekä osallisuuden toteutumisen merkitys ja käytänteet opettajan työssä – tehtävä

Osallisuus ja oppimisympäristöt

Lisää linkkejä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen aineistoihin, esimerkkitoteutuksiin ja tehtäviin löydät opintojakson mukaisesti jaoteltuna Aineistot-osiosta.