Referaatti

”Referaatti on tekstilaji, jossa kirjoitettu tai puhuttu teksti, esimerkiksi lehtiartikkeli tai alustus, selostetaan lyhentäen uudelle vastaanottajalle. Referoitavaa alkuperäistä tekstiä voidaan kutsua alkutekstiksi, pohjatekstiksi tai lähtötekstiksi.” (Tarkoma & Vuorijärvi 2010, 142.) Referaatin ideana on paitsi välittää alkutekstin ajatuksia ja ideoita, niin myös säästää lukijan aikaa ja vaivaa lyhentämällä alkutekstiä reippaasti.

Puhdas referaatti sisältää yleensä yhden alkutekstin olennaisen faktasisällön eikä muuta. Kommentoivassa referaatissa referoija esittää tekstin lomassa omia ajatuksiaan ja päätelmiään tai vertailee ja yhdistelee useita eri tekstejä keskenään. Kommentoivassa referaatissa kirjoittajan on tarkasti huolehdittava siitä, että lukijalle selviää, kenen ajatuksista kulloinkin on kyse. Aina tarpeen mukaan tulee viitata alkutekstiin. (Tarkoma & Vuorijärvi 2010, 142 – 143.)

Lue alkuteksti huolellisesti ja ymmärtäen: Tee päätelmiä yksittäisten virkkeiden ja kappaleiden merkityksestä, mutta myös niiden välisistä yhteyksistä ja suhteista. Selvitä itsellesi alkutekstin käsitteet ja käsitehierarkiat kuten pää-, lähi-, ala- ja yläkäsitteet. Löydä tekstin olennaisin sisältö. (Tarkoma & Vuorijärvi 2010, 143 – 144.)

Ohjeita lukuvaiheeseen

 • Selvitä referaattisi käyttötarkoitus.
 • Selvitä alkutekstin tarkoitus eli onko kyse vaikuttamaan pyrkivästä, tiedottavasta vai viihdyttävästä tekstistä.
 • Kysy ja hae vastauksia alkuperäisestä tekstistä.
 • Tee lukiessasi muistiinpanoja sinulle sopivalla tyylillä. Näin saat hyvän pohjan referaatillesi.
 • Seuraa alkutekstin ulkoasun antamia johtolankoja: tekstin alku ja loppu, otsikot ja kappaleiden ydinvirkkeet antavat avainsanoja.
 • Selvennä itsellesi tekstin vaikeaselkoisa kohtia esim. kyselemällä ja keskustelemalla.

(Tarkoma & Vuorijärvi 2010, 144.)

Ohjeita kirjoittamisvaiheeseen

 • Selvitä lukijalle, mistä alkutekstistä on kyse (tekstin nimi, kirjoittaja ja julkaisutiedot).
 • Ole alkutekstille uskollinen, mutta valikoiva. Älä muuta tai vääristä asiasisältöä.
 • Lyhennä, ota yksityiskohdista ja esimerkeistä mukaan vain edustavimmat.
 • Kirjoita oma ehyt kokonaisuus; alkutekstin asioiden järjestys, rakenne ja otsikointi saavat muuttua.
 • Erota alkutekstin ajatukset ja mahdolliset omat kommenttisi selvästi toisistaan.

(Tarkoma & Vuorijärvi 2010, 144.)

Lisää referaatin kirjoittamisohjeita löydät alla olevilta sivustoilta:

Helsingin yliopiston avoin yliopisto

Helsingin yliopiston kielikeskus

Pohdi: Minkälaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa tarvitaan referointitaitoa?

Lähde:

Tarkoma, E. & Vuorijärvi, A. 2010.  Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOYpro.