Millainen kirjoittaja olet?

Miten suhtaudut kirjoittamiseen? Onko se sinulle mieluista ja helppoa? Vältätkö kirjoittamista, jos vain voit tehdä asian jotenkin toisin? Onko tekstin tuottaminen ja aloittaminen sinusta hankalaa?

Ohessa löydät kuvauksia erilaisista kirjoittajista:

Etsi niistä itseäsi parhaiten kuvaavat luonnehdinnat ja samalla näet, miten voit kehittää omaa kirjoittamistasi ja mahdollisesti päästä eroon kirjoittamisen esteistä.

Lisää kuvauksia erilaisista kirjoittajista löydät teoksesta

  • Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tekemiseen. Helsinki: WSOY.