Kirjoittaminen on luovuutta

Tällainen käsitys kirjoittamisesta korostaa yksilöllisen luovuuden ja itseilmaisun merkitystä. Tarkastelussa painottuvat erityisesti tekstin sisältö ja tyyli. Kirjoittaminen on näin ”oman äänen etsimistä” ja teksti on hyvä, jos se on omaperäinen.

Kirjoittaminen on luovuutta -ajattelu painottaa, että kirjoittamaan oppii vain kirjoittamalla. Koska tarkoitus on vapautua kirjoittamisen esteistä ja estoista, menetelmänä käytetään esimerkiksi ns. freewriting-menetelmää. Luovuusajattelu korostaa myös lukemisen merkitystä ja  lukemisen taidon ajatellaan liittyvän kirjoittamisen taitoon.

Pohdi: Millainen on aihe, josta kirjoittaminen on sinulle mieluista? Millaisessa tilanteessa tekstiä syntyy runsaasti ikään kuin huomaamatta?

Lähde:

  • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.