Asiantuntijan tekstitaidot

Asiantuntija tarvitsee työssään monipuolisia tekstitaitoja. Tekstitaidoilla (vrt. literacy) tarkoitetaan mm. kykyä lukea ja ymmärtää erilaisia tekstejä, tunnistaa erilaisten tekstien tunnuspiirteitä  ja taitoa tuottaa erilaisia tekstejä (ks. esim. Svinhufvud 2007, 37). Teksteillä tarkoitetaan tässä paitsi kirjoitettuja tekstejä, myös kuvia, erilaisia tilastoja, verkkosivustoja jne.

Asiantuntija osaa puhua asiantuntijan kieltä ja tarvittaessa popularisoida sitä. Hän osaa tarkastella arkea käsitteellisesti ja käsitteitä arkisesti, soveltaa niitä. Hän osaa yhdistellä ja jäsentää toisten esittämää tietoa ja hänellä on kyky sulattaa ja hyödyntää uutta tietoa. Opetus- ja ohjaustyön arjessa nämä taidot ovat läsnä kahdella tavoin: opettajan työ edellyttää asiantuntijan tekstitaitoja, samalla hän ohjaa opiskelijoita erilaisten tekstien kuluttajiksi ja tuottajiksi.

Internet, verkoissa toimiminen ja sosiaalinen media ovat tuoneet uudenlaisia tekstitaitojen vaatimuksia myös työelämään. Suora yhteys – näin sosiaalinen media muuttaa yritykset -raportin julkaisseet Petteri Kankkunen ja Antti Isokangas toteavat: ”Tulevaisuudessa sekä tavallinen työntekijä että johtaja, joka osaa kirjoittaa hyvin ja ytimekkäästi, tulee olemaan kovaa valuuttaa työmarkkinoilla.” KSML 7.5.2011. Lue koko raportti tästä.

 Pohdi: Millaisia tekstejä luet päivittäin? Miten pidät yllä ammattitaitoasi? Mistä saat alasi uusimman tiedon ja miten hyödynnät sitä? Mitä kirjoitat työssäsi? Entä vapaa-ajallasi?

Lue aiheesta lisää:

  • Hurtig. J., Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 149-182.
  • Kankkunen, P. & Isokangas, A. 2011. Suora yhteys – näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Viitattu 7.6.2016. Http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2011/05/Suora-yhteys.pdf
  • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.

Kuva: Alphadesigner, Flickr CC BY-NC-ND