Opetussuunnitelma

Harjoittelussa voi olla monen eri opetussuunnitelman mukaisia opintopolkuja suorittavia toimintaterapian opiskelijoita.

Opiskelija seuraa omaa opetussuunnitelmaa opintojen aloitussyksyn mukaisesti.

Harjoittelu jakaantuu neljään- viiteen harjoitteluun ja muodostaa yhteensä noin 52 op harjoittelukokonaisuuden.


Opetussuunnitelma 2013 ja 2014 aloittaneet opiskelijat

 

Työelämälähtöinen oppiminen 

 •  harjoitellaan työelämässä tarvittavia käytännöntaitoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa olevissa oppimistiloissa (WellCamLabs), hankkeissa,projekteissa ja/tai työelämässä.

Harjoittelu II 15 op

 • ohjattu harjoittelu harjoittelupaikkassa 273 h
 • kirjalliset ja virtuaalitehtävät 95 h
 • harjoitteluun liittyvät tapaamiset koululla 10 h
 • lääketiede luentosarja 27 h

Harjoittelu III 15 op

 • ohjattu harjoittelu harjoittelupaikassa 273 h
 • kirjalliset ja virtuaalitehtävät 95 h
 • harjoitteluun liittyvät tapaamiset koululla 10 h
 • lääketiede luentosarja 27h

Harjoittelu IV 10 op

 • ohjattu harjoittelu harjoittelupaikassa 165 h
 • kirjalliset ja virtuaalitehtävät 95 h
 • harjoitteluun liittyvät tapaamiset koululla 10 h

 


 

2015 opetussuunnitelma

Harjoittelu I 10 op

 • sisältää asiakkaan kohtaamisen ja avustamisen harjoittelua, toimintaterapian toimintaympäristöihin tutustumista, ryhmän jäsenyyteen ja ohjaamiseen perehtymistä, toiminnan analyysin harjoittelua sekä asiakkaan peruselintoimintojen tarkkailua.

Harjoittelu II

Harjoittelu III

Harjoittelu IV