Verkostot strategisena mahdollisuutena

Elämme ja teemme työtämme entistä herkemmässä, monimutkaisemmassa ja kytkeytyneemmässä maailmassa. Verkostot ovat tämän uuden aikakauden organisoitumisen muoto, jossa korostuu kulttuurinen osaaminen verkostojen merkittävimpänä osaamisen lajina ja luovuus niiden liikevoimana. Verkostot on sosiaalinen käsite ja sen ydintä ovat ihmisten johtaminen ja luottamuksen rakentaminen.

Verkostoihin liitetään usein yhteinen tavoite ja toimintakulttuuri. Toiminta verkostoissa perustuu sosiaaliseen kanssakäymiseen, vaihdantaan ja vuorovaikutukseen. Yhteistyö verkostoissa voi olla löyhää ja satunnaista. Se voi syventyä myös pitkäjänteisesti strategiseksi kumppanuudeksi. Ihmisten henkilökohtaiset kontaktit ovat usein pohjana kumppanuus- ja yhteistyöverkostojen aikaansaamiselle ja hyödyntämiselle.

Verkostot tarjoavat monenlaisia strategisia mahdollisuuksia toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Niiden avulla voidaan mm.

  • koota yhteen alueen tai alan toimijoita,
  • edistää ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta,
  • rakentaa tavoitteellista yhteistyötä,
  • lisätä ja vahvistaa tiedonkulkua,
  • kehittää ja syventää asiantuntijuutta,
  • järjestää yhteistä toimintaa ja
  • tuottaa ja kehittää palveluja

Alasoini, Järvensivu ja Mäkitalo (2012) korostavat työelämän muutoksessa verkostojen merkitystä: uusien sosiaalisten innovaatioiden tulisi perustua entistä vahvemmin moniorganisatoriseen toimintaan.

Pohdi:

  • Minkälaisiin tarpeisiin sinä tarvitset verkostoja?
  • Minkälaisissa verkostoissa toimit jo nyt?
  • Mitä verkostoissa toimiminen on sinulle ja organisaatiollesi antanut?