Tietoa sivustosta

Organisaatiot – myös koulutusorganisaatiot – ovat olleet etenkin runsaan kymmenen vuoden kuluessa suurissa muutosmyllerryksissä. eikä muutoksille näy loppua. Ulkoiset muutokset toteutetaan useimmiten rakenteita ja strategioita muuttamalla, mutta organisaatioiden ja työyhteisöjen sisäiseen muutokseen – uuden tasapainon ja yhteistyösuhteiden rakentumiseen – kiinnitetään tietoista ja aktiivista huomiota vain niukasti.

Tässä aihiossa paneudutaan ensi sijassa organisaation ja työyhteisön sisäisen muutoksen ehtoihin ja edellytyksiin.

Käyttötarkoitus

Tätä organisaatioiden ja työyhteisöjen muutoksia sekä yhteistyön edellytyksiä käsittelevää aihiota voidaan käyttää täydentävänä oheis- ja pohdintamateriaalina erilaisissa yhteyksissä, joissa organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaan vaikuttavia tekijöitä halutaan avata ja antaa ajattelun virikkeitä tästä teemasta. Aihiossa ei pyritä teeman tyhjentävään eikä valmiiksi pureskeltuun käsittelyyn. Tätä ei ole myöskään työstetty itsenäiseksi opintojaksoksi tai kurssiksi.

Kohderyhmä

Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä myös ammattikorkeakoulun muiden koulutusalojen opiskelijat ja opettajat.

Tavoitteet

Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä myös ammattikorkeakoulun muiden koulutusalojen opiskelijat ja opettajat.

Käyttöoikeudet

Materiaalin käyttöoikeutta koskee Creative Commons -lisenssi.