Tietoa sivustosta

Ollaanko sankareita kaikki? Jaksaminen puntarissa

Työssä jaksaminen on jokaista työntekijää koskettava ja kiinnostava kysymys. Ihmissuhdeammateissa ja siten myös opetus- ja ohjaustyössä asia on usein erityisen ajankohtainen. Asiaa voidaan tarkastella ja lähestyä useista eri suunnista.

Tässä aihiossa kiinnitetään huomiota tutkimusten ja työterveyspsykologin asiantuntijapuheenvuoron avulla mm. työnteon toimintamalleihin, stressin hallintaan, kokemuksiin työn kuormittavuudesta ja ammatilliseen kriisiytymiseen sekä kysellään, mitä työssä jaksamiselle voitaisiin tehdä.

Käyttötarkoitus

Tätä työssä jaksamista käsittelevää aihiota voi käyttää pohdinta- ja oheismateriaalina erilaisissa yhteyksissä, joissa työnteon tapoja ja jaksamisen edellytyksiä halutaan pohdiskella ja antaa ajattelun virikkeitä tästä teemasta. Aihiossa ei pyritä teeman tyhjentävään eikä valmiiksi pureskeltuun käsittelyyn. Tätä ei ole myöskään työstetty itsenäiseksi opintojaksoksi tai kurssiksi.

Kohderyhmä

Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä myös ammattikorkeakoulun muiden koulutusalojen opiskelijat ja opettajat.

Tavoitteet

Tavoitteena on oman ja yhteisöllisen itseymmärryksen lisääntyminen työnteon kontekstissa. Tavoitteena on valottaa muutamien tutkimusten ja asiantuntijoiden välittämän tiedon kautta jaksamista opetusalalla ja antaa virikkeitä asian omakohtaiseen ja yhteisölliseen pohdintaan.

Käyttöoikeudet

Tämän sivuston sisällön käyttöoikeutta koskee Creative Commons -lisenssi.