tietoturva

Tieto- ja viestintätekniikan perusteet

  Yleistä tieto- ja viestintätekniikasta Yksiköt ja tiedon rakentuminen Tiedon tallennuksen perusyksikkö on bitti. Tietokone käsittelee tietoa binaarisesti (virta kulkee tai...

Tietoturva

Organisaation tietoturva Organisaation tietoturvaa voidaan parantaa ennaltaehkäisevillä toimilla. Tietoturvariskejä on helpompi hallita ennakoivasti, kun organisaatiossa on ajantasaisen hallintasuunnitelma, jossa on...