laitteisto

Tieto- ja viestintätekniikan perusteet

  Yleistä tieto- ja viestintätekniikasta Yksiköt ja tiedon rakentuminen Tiedon tallennuksen perusyksikkö on bitti. Tietokone käsittelee tietoa binaarisesti (virta kulkee tai...

Laitteisto

Laitteiston osalta käydään läpi erityyppisiä tietokoneita, niiden komponentteja sekä erilaisia liitäntöjä. Laitteisto (hardware) käsittää tietokoneen fyysiset rakenneosat. Tietokoneen toimimiseksi tarvitaan...