metsästysmatkailu

Metsästysmatkailun toteuttamismahdollisuuksien arviointityökalu

Arviointimodulistoa tehtäessä on ollut tarkoituksena luoda riistatalouden metsästysaluekohtainen arviointityökalu, joka perustuu alueen kattavaan arviointiin riistan taloudellisen hyödyntämisen näkökulmasta. Arviointimoduli on...

Hirvieläin metsästyksestä syntyvän tulon jakosuhteen laskentamalli

Hirvieläin metsästyksestä syntyvän tulon jakosuhteen laskentamallilla pyritään lisäämään tulon jakautumisen läpinäkyvyyttä ja tarkastelemaan riistan arvon tulouttamista eri osapuolten välillä. Malli...

Kestävä riistatalous

Riistasta, erityisesti sorkkaeläimistä on mahdollisuus saada taloudellista hyvinvointia niin metsästäjille, maanomistajille kuin palveluntuottajille. Taloudellisen arvon tulouttaminen edellyttää kyseisten sidosryhmien yhteistä...