Hirvieläin metsästyksestä syntyvän tulon jakosuhteen laskentamalli

Hirvieläin metsästyksestä syntyvän tulon jakosuhteen laskentamallilla pyritään lisäämään tulon jakautumisen läpinäkyvyyttä ja tarkastelemaan riistan arvon tulouttamista eri osapuolten välillä. Malli tarjoaa käytännöllisen työkalun, jolla voidaan tarkastella ja selvittää laskennalliset jakoperusteet alueellisen riistan arvon tulouttamisesta metsästysseuroille ja maanomistajille.

Laskentamalli koostuu alueen perustiedoista, riistan arvon arvioinnista ja syntyneen arvon ilmoittamisesta sekä metsästysseuran ja maanomistajan kustannustiedoista.

Laskentamallin käyttäminen

Laskentamalli on Excel-muotoinen työkalu, jonka voit ladata omaan käyttöösi alta:

Työkalu koostuu useasta eri välilehdestä. Ohjeet-välilehdellä annetaan ohjeet alueen perustietojen ja metsästysseuran sekä maanomistajan kustannustietojen täyttämiseen. Metsästyseuran ja maanomistajan kustannusten laskemiseen on mallissa omat välilehtensä.

Näiden lisäksi mallista löytyy välilehdet, joilla lasketaan riistan taloudellista kokonaisarvoa sekä erikseen lihan ja elämysten arvoa.

Laskentamallin käyttämisessä voit hyödyntää esimerkkialueita. Lataa esimerkkialueiden laskentamallit käyttöösi alta:

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu