Metsästysmatkailun toteuttamismahdollisuuksien arviointityökalu

Arviointimodulistoa tehtäessä on ollut tarkoituksena luoda riistatalouden metsästysaluekohtainen arviointityökalu, joka perustuu alueen kattavaan arviointiin riistan taloudellisen hyödyntämisen näkökulmasta.

Arviointimoduli on jaettu seitsemään osaan, jotka ovat

  • alue,
  • riistakanta,
  • maasto,
  • metsästysinfra,
  • oheispalveluinfra,
  • yhteistyö ja
  • asiakaskokemus.

Edellä mainitut osat sisältävät omat arvioitavat kohtansa ja arviointia tukevat dokumentit. Arvioitavien osien ja kohtien perusteella voidaan antaa faktaan perustuva arviointitulos. Arvioinnissa pisteytetään eri asiat sekä arvioidaan käytettävissä olevien dokumenttien ajantasaisuus sekä käytettävyys. Kestävän riistatalouden arvontulouttaminen -hankkeen aikana moduleiden sisältöjä on kehitetty ja testattu maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa.

Arviointimodulit ovat tarkoitettu pääasiallisesti ulkoiseen arviointiin, mutta niitä voidaan hyödyntää myös sisäisesti tai itsearviointina. Aluearviointimoduleja voidaan käyttää alueen, riistakannan ja palvelujen kehittämiseen. Moduleita voidaan myös hyödyntää riskien arvioinnissa. Arviointimoduleiden avulla voidaan kartoittaa riistan ja siihen liittyvän liiketoiminnan nykytila sekä nostaa esiin mahdolliset kehittämistarpeet.

Arviointityökalun käyttäminen

Arviointityökalu on Excel-muotoinen työkalu, jonka voit ladata omaan käyttöösi alta:

Työkalu koostuu useasta eri välilehdestä. Johdanto-välilehdellä kuvataan työkalun käyttötarkoitus. Käytettävyys-välilehdellä kuvataan arvioitavat osa-alueet tarkemmin ja annetaan ohjeet arvioinnin aloittamiseen.

Seuraavilla välilehdillä toteutetaan itse arviointi kolmeporatisella asteikolla (toteutuu täysin, vaatii kehittämistä, ei toteudu).

Viimeinen Yhteenveto-välilehti antaa yhteenvedon tehdystä arviosta.

Materiaalista suoritettu

Materiaalista suoritettu