Teoksella tarkoitetaan tuotosta, jonka henkilö on tehnyt. Henkilöllä on kaikki oikeudet omaan teokseensa, vaikka niitä ei erikseen mainittaisi. Tekijänoikeus koskee kaikkia teoksia niiden muodosta huolimatta: ohjelmia, kuvia, tekstiä, ääniä ja äänitteitä, videoita jne. Samat säädökset, jotka koskevat tuotteiden laitonta levitystä reaalimaailmassa pätevät myös internetissä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei omille nettisivuille saa ilman lupaa laittaa toisten teoksia jakoon tai edes kuvitukseksi.

Kaikki julkaisut eivät kuitenkaan ole teoksia, vaan esimerkiksi lait, asetukset ja viranomaispäätökset jäävät tekijänoikeussuojan ulkopuolelle.  Myös edellämainittujen tekijän oikeussuojan piiriin kuuluvien julkaisuiden tulee ylittää teoskynnys, mikä tarkoittaa sitä, että niiden on oltava omaperäisiä ja itsenäisiä tuotoksia tekijältään. Teoksen ei tarvitse olla laadukas tai hieno saadakseen tekijänoikeussuojan. Lue lisää teoksen määrittelystä Kopiraittila.fi-sivustolta, josta ylläoleva on tiivistetty. Esimerkiksi valokuvia koskee kuitenkin valkuvateoksen suojan lisäksi valokuvaajan lähioikeus, joka ei vaadi teoskynnyksen ylittämistä (voit lukea lisätietoa julkaisusta ”Käytännön opas valokuvaajan tekijänoikeudesta”).

Teosten kopiointi omaan yksityiseen käyttöön on sallittua tietyissä rajoissa. Yksityisen käytön raja on myös varsin selkeä; yksityiskäyttöä ei ole esimerkiksi koulussa, työpaikalla, kahvilassa tai muissa julkisissa tiloissa tapahtuva teoksen esittäminen tai vaikkapa kuvien käyttäminen oman harjoitustyön kuvituksena ilman lupaa.

Tarmo Toikkanen kirjoittaa http://www.opettajantekijanoikeus.fi/ -sivustolla tekijänoikeuksista erityisesti opetustyön näkökulmasta.

Jukka Korpela käsittelee tekijänoikeutta laajemmin sivustolla Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sivusto Antipiracy.fi.

Tarkempaa tietoa tekijänoikeusasetusten sisällöstä Opetusministeriön sivustolta Tekijänoikeus: Tekijänoikeuden sisältö.

Musiikkiin käyttöön ja levitykseen liittyvissä tapauksissa Suomessa lupa-asioita hallinnoi Teosto r.y.

Creative Commons

(CC) lisenssillä tarkoitetaan pääosin avoimia materiaaleja (kuvat, musiikki, tekstit). Creative Commons -lisensseillä jaetaan (luovutetaan) tekijänoikeuksia. Creative Commons -lisenssejä on useita erilaisia ja näillä voidaan määritellä materiaalien käytön oikeuksia ja rajoituksia eri tavoin. Esimerkiksi materiaalin käyttö voidaan rajoittaa vain ei-kaupalliseen käyttöön. Käytännössä kuitenkin aina CC-materiaaleja käytettäessä tekijän nimi tulee mainita. Lisää tietoa lisensseistä löytyy sivustolta Creativecommons.fi

Nimeä (BY, ByAttribution) Saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Tekijän nimi mainittava alkuperäisenä tekijänä
EiKaupallinen (NC, NonCommercial) Saa kopioida, välittää, levittää ja esittää vain epäkaupallisessa käytössä.
EiMuutoksia (ND, NoDerivatives) Saa kopioida, välittää, levittää, mutta ei salli muokata alkuperäistä.
JaaSamoin (SA, ShareAlike) Saa jakaa teoksia vain samalla lisenssillä, jolla alkuperäinen on julkaistu

Pohdittavaksi! Millaisissa yhteyksissä olet itse ollut tekemisissä tekijänoikeussuojatun aineiston kanssa? Oletko itse jakanut materiaalia käyttäen esimerkiksi CC-lisenssejä?