Suuri osa työstä tehdään nykyään erilaisilla päätelaitteilla ja valtaosa päivästä niin opinnoissa kuin työtehtävissä vietetään näyttöpäätteellä. Hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseksi ergonomiset työasennot ja asentojen vaihteleminen päivän aikana ovat tärkeitä. Staattiset asennot ja pitkään jatkuva yksipuolinen rasitus saavat helposti aikaan erilaisia rasitusvammoja, kuten ranteessa oireileva hiirikäsi, kyynärvaivat, näytön katsomisesta aiheutuvat silmien rasitusoireet ja erilaiset selkävaivat.

Nykyisin suositellaan työpistettä, jossa työpöydän korkeutta voi säätää ja asentoa vaihtaa työpäivän aikana. Olipa työasento istuva tai seisova, on tärkeää, että näyttö ja näppäimistö ovat sopivalla korkeudella. Käsien ja pään kannattelu ei-ryhdikkäissä asennoissa on varsin raskasta ja oireilee erilaisina niskan ja yläselän kipuina aiheuttaen pitkittyessään asentovirheitä. Tuolia käytettäessä istuimen korkeuden ja työpöydän korkeuden tulee olla linjassa toistensa kanssa. Työskentelyn lomassa on hyvä pitää taukoja ja verrytellä. Työskentelytilassa tulee olla hyvä valaistus ja riittävä ilmanvaihto.

Työsuojelu.fi -sivustolta löydät tietoa erilaisiin työsuojeluun liittyviin näkökohtiin, sekä erityisesti näyttöpäätetyöhön liittyvää tietoa, jonka avulla voit tarkistaa oman työpisteesi ergonomian. Tutustu oppaaseen, sen sisältämää tietoa käsitellään kysymysosiossa!

Pohdittavaksi! Tarkista oman työpisteesi ergonomia käyttäen näyttöpäätetyön työsuojeluoppaan ohjeita. Mikäli korjattavaa on, pyri säätämään kalusteet ja laitteiden sijoittelu mahdollisimman hyviksi.