Portfoliotyöskentelyn ohjaaminen

Jaana Mähösen portfolio

Tältä sivulta löydät  portfoliotyöskentelyn ohjaamiseen liittyviä ohjeita. Sinulla opettajatutorina / valmentajana on tärkeä tehtävä opiskelijan portfoliotyöskentelyn käynnistymisessä ja tukemisessa. Työskentely on opiskelijavetoista, mutta opiskelija tarvitsee sinua päästäkseen työskentelyssään alkuun ja arvioidakseen osaamistaan kuvaavaa aineistoaan ja omaa kehittymistään. Hyvä ohjaus pitää myös motivaatiota yllä ja tekee työskentelystä pitkäjänteistä.

Portfoliotyöskentely Osaajana kehittyminen -opintojaksossa

Portfoliotyöskentely tapahtuu pääosin Osaajana kehittyminen -opintojakson (5 op) puitteissa, jakautuen näin opiskelun eri vuosille. Vuosittaiset henkilökohtaiset hops-keskustelut  toimivat luontevana paikkana keskustella ja arvioida portfoliotyön etenemistä. Hops-keskustelujen pohjana toimivia uraohjauskysymyksiä voi myös hyödyntää väliportfolion rakentamisessa. Kun tapaat tutorryhmääsi lukuvuoden aikana, kannattaa käydä yhdessä läpi portfoliotyöskentelyyn liittyviä asioita sekä jakaa hyviä esimerkkejä ja käytänteitä portfolioista. Näin ymmärrys kasvaa porukalla, opiskelijat saavat vertaistukea työskentelyyn ja opitte yhdessä lisää asiasta. Tämä on myös varmasti sinulle työajallisesti kustannustehokas tapa toimia.

Portfoliotyöskentely opiskeluvuosittain

Ensimmäisen opiskeluvuoden tavoitteena on saada portfoliotyöskentely kaikkien opiskelijoiden osalta käyntiin. Väliportfolioon voi opintojen alussa kirjata aiemmin hankittua osaamista, ammatillisia tavoitteita sekä ensimmäisen vuoden opinnoissa kertynyttä osaamista. Opiskelijat ovat jo ennakkotehtävässään tutustuneet opetussuunnitelmaan ja pohtineet ammatillisia tavoitteitaan ja mahdollisia tulevaisuuden työtehtäviä sekä tiivistäneet aiempia työ- ja opiskelukokemuksiaan. Opiskelijoita kannattaa kannustaa tuomaan näitä ennakkotehtävän pohdintoja väliportfolion pohjaksi.

Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija jatkaa väliportfolion laadintaa. Väliportfoliosta käyt opiskelijan kanssa palautekeskustelun HOPS-keskustelun yhteydessä.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija kiteyttää ja valikoi väliportfoliostaan näyteportfolioaineiston, jonka tavoitteena on osoittaa opiskelijan ja tulevan työnhakijan  erinomaisuus suhteessa muihin ja herättää potentiaalisten työnantajien tai asiakkaiden kiinnostus opiskelijaa kohtaan. Näyteportfolion palautekeskustelu tapahtuu siten viimeisen vuoden HOPS-keskustelun ja/tai päättökeskustelun yhteydessä. Kustakin näistä vaiheista löytyy yksityiskohtaisemmat ohjeet tältä sivustolta.

Vertaistyöskentely

Portfoliotyöskentelyssä kannattaa hyödyntää ryhmän voimaa. Opiskelijoiden toisilleen antama palaute ja erityisesti muiden portfolioiden näkeminen parantaa portfolioiden laatua ja tekee oppimiskokemuksesta syvemmän. Vertaistyöskentelyä voi hyödyntää esimerkiksi

  • tarjoamalla mahdollisuuksia hahmottaa alalla tarvittavaa osaamista ja tuottaa osaamiskuvauksia yhdessä
  • tehtävissä, joissa ryhmä auttaa hahmottamaan kunkin omaa osaamista ja vahvuuksia
  • esittelemällä väli- ja näyteportfolioita ryhmissä, ja antamalla niistä vertaispalautetta

Huomioitavaa portfolioalustan valinnassa

Portfolioalustan valinta on opiskelijoille vapaa. Seuraavat seikat kannattaa kuitenkin huomioida:

  • Jos opiskelija tekee portfolionsa alustalle, jota JAMK ei tue,  arviointiin vaikuttavat dokumentit on otettava talteen ja säilytettävä niitä 6 kuukautta arvosanan antamisen jälkeen. Tämän määrää AMK-asetus. Käytännössä portfoliosta voi ottaa kuvakaappaukset ja liittää dokumentit liitteeksi, ja palauttaa nämä esimerkiksi Osaajana kehittyminen -työtilan palautuslaatikkoon.
  • Opiskelijat tekevät monenlaisia portfolioita. Yleisimmillä blogialustoilla sivu on julkinen l. www-sivu, mutta blogien yleisöä on myös mahdollisuus rajata. Jos opiskelija ei halua tehdä julkista portfoliota, hänellä täytyy olla mahdollisuus tehdä portfolionsa yksityisesti. Julkisessa portfoliossa kannattaa huomioida se, ettei henkilötunnisteita (esim. sosiaaliturvatunnus) ole näkyvillä.
  • Sosiaalisen median palvelut, mm. video- ja blogialustat, vaativat käyttäjätilin tekemisen. Opiskelijaa ei voida velvoittaa minkään muun kuin JAMKin tukemisen järjestelmien käyttöön eli heidän ei tarvitse tehdä tunnuksia some-palveluihin, jos eivät itse halua.

Tukea portfolio-ohjaukseen

Yksiköiden opintojen ohjaajat sekä verkkopedasuunnittelijat auttavat sinua tässä tärkeässä tehtävässäsi. Otamme vastaan palautetta ja ehdotuksia, jolla portfoliotyöskentelyä ja tätä sivustoa voidaan edelleen kehittää. ”Parastetaan” hyviä ideoita ja pyritään jakamaan niin opiskelijoiden väli- kuin näyteportfolioitakin täällä lisää, mikäli opiskelijoilta lupa siihen vain saadaan.

Tutustu portfoliotyöskentelyn ohjaamiseen liittyviin esityksiin:

Vesa Kuhanen: Väli- ja näyteportfolio osana opintoja (pdf)

Erja Hiitelä: Portfoliotyöskentelyn ohjaaminen Optimassa (pdf)

Pauliina Silvennoinen: Portfolion integrointi restonomin OPSiin (pdf)

Henkilöstön portfoliot

Myös henkilökunta voi hyödyntää monipuolisesti portfoliotyökaluja oman osaamisen esittämisessä.

MyElmo

Omaa osaamistasi voit esittää myös Elmon MyElmo-profiilissasi. Oman profiilisi löydät kun menet Elmoon ja klikkaat sillä oikeassa ylälaidassa olevaa omaa nimeäsi. Sieltä löytvyvät omat tietosi jotka näkyvät muille käyttäjille kaikkialla Elmossa. Osa tiedoista tulee suoraan taustajärjestelmistä, mutta osan tiedoista voit itse täydentää.

Muokkaa profiiliasi -kohdan kautta pääset lisäämään tietoja profiiliisi. Kaikki lisäämäsi tiedot löytyvät Elmon hakutoiminnolla. Eli jos laitat vaikka kohtaan Kysy minulta lisää aihealueita, löytyy profiilisi kyseisiä hakusanoja käytettäessä. Osaamiset / Qualifications ja Tutkinnot / Degrees -kohtiin syöttämäsi tiedot näkyvät myös jamk.fi sivustolla olevassa yhteystietokortissasi.

Kuva: Jaana Mähösen portfolio