Jos et tiedä, mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta

This is TESSU Project | TESSU Handledning tillsammans projekt

Monialaiset nuorten palvelupisteet, Ohjaamot, ovat merkittävin maamme nuorisotakuun puitteissa aloitettu toiminta. Ohjaamot eri puolilla Suomea toimivat kynnyksettömänä kohtauspaikkana ja tarjoavat alle 30-vuotiaille nuorille henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja monialaista tukea yhdestä palvelupisteestä. Ohjaamo on toimintaympäristö, jolta julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllistymiseen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen myös rotsin kielellä.

Viime vuosien positiivinen talouden kehittyminen toi myös myönteisiä näkymiä Ohjaamoille. Hallituksen vahva panostus myös rahallisesti osoitti, että maamme poliittinen tahtotila on vakiinnuttaa Ohjaamo-toiminta osaksi nuorten palveluja. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 Ohjaamojen määrä on noussut n. kahdestakymmenestä lähes 70. Eri kunnissa ja kaupungeissa toimivat Ohjaamot muodostavat kansallisen ohjaamoverkoston, jonka toimintaa ohjaa kansalliset tavoitteet.

Ohjaamojen tavoitteena on

Ohjaamo Imatra
  • sujuvoittaa nuorten siirtymiä työhön ja koulutukseen tai muuhun toimintaan,
  • edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa.
  • koota yhteen palveluntuottajia monialaiseksi kokonaisuudeksi.
    (Ohjaamotoiminnan perusteet 2018)

TESSU-projekti Ohjaamoja tukemassa

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti on tukenut Ohjaamojen toiminnan kehittymistä valmennuksin vuosina 2015-2019. Valmennusten tavoitteena oli vahvistaa Ohjaamojen palvelukykyä, ohjaamolaisten monialaista yhteistyöosaamista ja moniammatillisia toimintatapoja. Kaiken kaikkiaan ehdittiin auttaa tänä aikana 36 Ohjaamoa. Valmennuksiin osallistui yli 800 henkilöä yli 50 organisaatiosta.

Valmennukset auttoivat Ohjaamoja ymmärtämään, mitä monialainen työ tarkoittaa konkreettisesti omana ja tiimin työnä, ja vaikutti selvästi omalta osaltaan Ohjaamojen monialaisen työkulttuurin syntymiseen ja palvelun laatuun. Toimivassa monialaisessa yhteistyössä tiimillä on yhteistä aikaa keskustella ja rakentaa yhteistä ymmärrystä Ohjaamon tavoitteista, toimintatavoista, työn muodoista ja käytänteistä. Ohjaamo toimii monialaisena, vertaisoppivanaja asiakaslähtöisenä tiiminä. Ohjaamo itsearvioi säännöllisesti toimintaansa ja tunnistaa osaamisensa. Sen pohjalta toimintaa ja osaamista kehitetään ja johdetaan.

Valmennukset ovat olleet mieleisiä Ohjaamoille. Siitä kertovat heidän palautteensa:

”Toteuttamistapa on ollut erityisen hyvä: sopivasti toiminnallista ja mukana työnohjauksellinen elementti. Aika istua alas ja miettiä työyhteisön yhteisiä juttuja on todella tärkeää. Kun on ulkopuolinen valmennus, on jotenkin ”hyväksyttävämpää” varata tähän aikaa.”

”TESSU-valmentajat osaavat ohjata oikeiden asioiden äärelle pohtimaan. Luottamusta luova, kunnioittava ja hyväksyvä asenne. Valmentajista huokuu aito kiinnostus Ohjaamoon ja Ohjaamo Porvoon kehittämiseen. Asioita lähestytään kiireettömästi – ei ongelman kautta vaan läsnä olevasti ja tilaa antaen.”

Tähän julkaisuun on koottu TESSU-projektin toimintaa ja tuloksia kuvaavia artikkeleita ja materiaalia.

Keväällä 2019 toiminta Ohjaamojen kanssa jatkui TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projektin kanssa.

Lue seuraavaksi:

Valmennukset

Jatkuva arviointi TESSU-projektissa

Rentous ja ilo viestinnän vauhdittajina

Yhteistyössä kumppaneiden kanssa