Lääkelaskupaja / Drug Calculation Workshop

Tervetuloa laskemaan lääkelaskuja

Lääkelaskupaja on non stop – periaatteella toimiva lääkelaskujen ohjaus- ja tenttitilaisuus. Sinulla on mahdollisuus tulla ja kysyä epäselviä asioita. Voit tulla milloin vaan.     

Welcome to calculate Drug Calculations

The Drug Calculation workshop is a non stop lesson. You have the possibility to come in and ask about unclear issues. And you can also take a drug calculations exam.

Please come in!
_________________________________________________________

Aikataulu /  Schedule  2019:

Seuraava lääkelaskupaja / The next workshop
  • Keskiviikko/Wednesday 29.5.2019 klo 15 tilassa D304,Piippukatu 2 + ETÄTENTTI
  • ETÄTENTTI Torstai 6.6.2019 klo 16:00
  • ETÄTENTTI Torstai 22.8.2019 klo 16:00 , Syksyn ensimmäinen

 Ilmoittaudu etätentiin tästä linkistä
_________________________________________________________

Lääkelaskujen tenttitapoja

1) Lähitentti
Jossakin JAMK:n kampuksen oppimistilassa sovitun aikataulun mukaan.

2) Exam-studio
Tentti tapahtuu Rajakatu 35:ssä olevassa kirjaston Exam-studiossa, jossa on kameravalvonta
Tentin voi tehdä milloin vain kirjaston aukioloaikojen puitteissa.
Tilassa on paperia, kyniä. Ei saa olla kännyköitä. Normaalin laskimen voi viedä
Jos laskuissa EI KÄYTÄ laskinta, saa 1. tehtävässä olla yksi virhe.
Exam – studiosta ei saa tuoda ulos mitään laskupapereita!

Katso http://oppimateriaalit.jamk.fi/examstudio/examstudio/

3) Lääkelaskupaja
Lääkelaskupaja on non stop – periaatteella toimiva lääkelaskujen ohjaus- ja tenttitilaisuus.
Sinulla on mahdollisuus tulla, kysyä, harjoitella ja suorittaa tentit. Ei tarvitse ilmoittautua.

4) Etätentti.
Tapahtuu ConnectPron tai Skype kautta. Tenttijällä pitää olla kamera päällä.
On työläs tapa ja siksi mahtuu n. 8 opiskelijaa mukaan. Pitää ilmoittautua mukaan!

Ilmoittaudu etätentiin tästä linkistä

5) Jokin muu.

Aina voimme sopia muuta…

Korvaavuus 
Tutkimusten mukaan matematiikan taidot unohtuvat varsin nopeasti. JAMK:ssa pyrimme siihen, että hyvinvointialan ammattilaisella – eli Sinulla

– olisi myös lääkelaskutaito tuoreessa muistissa. Em. perusteita johtuen, korvaavuuden voi saada, jos edellisestä vastaavan tasoisesta ja

hyväksytystä lääkelaskujen tentistä on kulunut korkeintaan puoli vuotta korvaavuuden hakemisen hetkellä.

LOVE (Lääkeosaamisen verkkokurssi) osa-alueet ja niillä saatavat korvaavuudet, kun aikaa on kulunut alle puolivuotta.

Jos on suoritettu hyväksytysti 1. LOP – lääkeosaamisen perusteet – Lääkelaskut + tentti,
niin tällä saa korvaavuuden opintojaksosta Turvalliset lääkelaskut (Turvallisen lääkehoidon perusteet, SZZZ1530)

Jos on suoritettu hyväksytysti 2. IV – Suonensisäinen lääke- ja nestehoito – Lääkelaskut + tentti,
niin tällä saa korvaavuuden opintojaksosta
Hoitotyön kliiniset menetelmät (SHZBW500) tai
Akuutti- ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu (SHZCW520) tai
– Perhehoitotyö (SHZC1500)

Huom. Siis korvaavuus vain yhdestä opintojaksosta!

Korvaavuuden hakeminen

Opiskelija näyttää opettajalle alkuperäisen dokumentin.

Mitä ystävällismielisin terveisin
Niilo Kuokkanen
niilo.kuokkanen@jamk.fi
0400 976744