Videointilupa

Videointilupa -lomakkeen löydät kyseisen opintojakson Moodlesta. Seuraaavaksi yleisiä ohjeistuksia videointiluvan pyytämiseen henkilöiltä jotka näkyvät/kuuluvat videossa.

Opiskelijoille tarvitsee tiedottaa

 • Miksi kuvataan
 • Ketkä katsovat videota
 • Kuinka kauan videota säilytetään (Yleensä AOKK opintojen ajan)

Videointiluvan pyytäminen

 • Pyri pyytämään suostumus niin että vastauksista jälki (sähköposti, paperi tai video).
 • Voit käyttää AOKKin videointilupamallia. Kopioi mallista teksti ja lähettää se sähköpostitse. Malli sisältää saatekirjeen sekä itse videointilupapyynnön.

Muuta

 • Tarkista organisaation kuvauskäytännöt. Selvitä etukäteen saako oppilaitoksesta/organisaatiosta kuvata. Informoi oppilaitoksen/organisaation edustajaa etukäteen videoinnista ja sen tavoitteesta.
 • Alaikäisiltä kuvauslupa pyydetään vanhemmilta. Käytä esim. Wilmaa.
 • Jos joku kieltäytyy, sijoita hänet kuvan ulkopuolelle tai valitse joku toinen videoitava tilanne.
 • Zoomin/Teamsin kautta osallistuvilla opiskelijoilla on juridinen oikeus pitää kamerat pois päältä silloin kun he osallistuvat kotoa. (Kotirauha)
 • Videoinnin tarkoitus tulee olla etukäteen tiedotettu opiskelijoille. Tämä on hyvä tehdä suullisesti.
 • Voit myös videoinnin alussa kerrata kuvauksen tarkoitus ja kysyä että oliko joku vielä joka ei halua näkyä kuvassa.
 • Suosittelemme kirjallista lupapyyntöä. Mutta jos lupaa pyydetään suullisesti, on lupa annettava aktiivisesti, eli esimerkiksi pelkkä vaikeneminen ei riitä.
 • Lähtökohtaisesti, videoita ei voi käyttää alkuperäisen tarkoituksen ulkopuolella. Jos videota halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, tulee siitä tehdä uusi lupapyyntö kaikilta jotka näkyvät/kuuluvat tallenteessa.