Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Kotopaikka) -hanke vastaa kunnissa tunnistettuun tarpeeseen kehittää henkilöstön monikulttuurisuusosaamista ja kotouttamisen palveluita myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittuessa kuntapaikoilla ympäri Keski-Suomea.

Hankkeessa vahvistetaan kuntien henkilöstön ja paikallisen palveluverkoston monikulttuurisuusosaamista, kehitetään monialaista yhteistyötä kunnissa, tuetaan toimivaa yhteistyötä eri kotouttamispalveluiden tuottajien välillä (palvelukartta) sekä etsitään joustavia toimintamalleja maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen.

Tähän verkko-oppaaseen on kerätty kotouttamiseen liittyvää yleistä materiaalia ja hankkeen aikana kertyneitä materiaaleja, linkkejä ja vinkkejä sekä hyviä käytänteitä.

Verkko-opas on vielä kesken ja valmistuu 30.6.2019 mennessä.