Materiaaleja ja hyviä käytänteitä kotouttamisen tueksi

Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Kotopaikka) -hanke vastasi kunnissa tunnistettuun tarpeeseen kehittää henkilöstön monikulttuurisuusosaamista ja kotouttamisen palveluita myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittuessa kuntapaikoille ympäri Keski-Suomea.

Hankkeessa vahvistettiin kuntien henkilöstön ja paikallisen palveluverkoston monikulttuurisuusosaamista, kehitettiin monialaista yhteistyötä kunnissa, tuettiin toimivaa yhteistyötä eri kotouttamispalveluiden tuottajien välillä (palvelukartta) sekä etsittiin joustavia toimintamalleja maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen.

Tervetuloa verkko-oppaan lukijaksi!

Tähän verkko-oppaaseen on kerätty kotouttamiseen liittyvää yleistä materiaalia, linkkejä ja vinkkejä sekä hankkeen aikana tuotettuja julkaisuja ja materiaaleja.

Kotopaikan verkko-opasta on päivitetty kesäkuussa 2023.

Verkko-opas siirtyy uuteen verkko-osoitteeseen syksyllä 2023. Löydät materiaalit sen jälkeen Jamk.fi-sivustolta Kotopaikka-projektin sivujen yhteydestä.

Logot: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Gradia, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Euroopan unionin sosiaalirahasto