Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Kotopaikka) -hanke vastasi kunnissa tunnistettuun tarpeeseen kehittää henkilöstön monikulttuurisuusosaamista ja kotouttamisen palveluita myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittuessa kuntapaikoilla ympäri Keski-Suomea.

Hankkeessa vahvistettiin kuntien henkilöstön ja paikallisen palveluverkoston monikulttuurisuusosaamista, kehitettiin monialaista yhteistyötä kunnissa, tuettiin toimivaa yhteistyötä eri kotouttamispalveluiden tuottajien välillä (palvelukartta) sekä etsittiin joustavia toimintamalleja maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen.

Tähän verkko-oppaaseen on kerätty kotouttamiseen liittyvää yleistä materiaalia ja hankkeen aikana kertyneitä materiaaleja, linkkejä ja vinkkejä sekä hyviä käytänteitä.