Opinnäytetyön aiheen valinta ja rajaus

Opinnäytetyön aiheen valinta ja rajaus 1. Opinnäytetyön aloitus ja aiheen valinta 2. Aiheen rajaaminen – tutkimusongelman määrittely 3. Opinnäytetyön aihe-ehdotus ja opinnäytetyön ohjaajien nimeäminen Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelijan tulisi pohtia mahdollista opinnäytetyönsä aihetta yhdessä mahdollisen toimeksiantajan kanssa ja käydä keskustelua esimerkiksi oman opettajatutorin tai koulutusvastaavan kanssa. Opinnäytetyön aiheen rajaamisessa opiskelija tarvitsee tukea opinnäytetyötä ohjaavilta opettajilta….

Jatka lukemista

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyön hankkeistaminen

AMK ja YAMK opinnäytetyö on työelämä- ja käytäntölähtöinen, itsenäinen tutkimus-, suunnittelu- tai selvitystyö opiskelijan oman koulutusalan osa-alueelta. Opinnäytetyö voi olla soveltava tutkimus, tuote-, palvelu- tai muu työelämän kehittämisprojekti. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry., 2015.) Ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija osoittaa opinnäytetyössään omaavansa valmiudet seurata ja edistää oman ammattialansa kehittymistä sekä kehittää omaa ammattitaitoaan tutkimus-ja kehittämistoiminnassa. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava…

Jatka lukemista